Aktualności
Konferencje
21 Lutego
Opublikowano: 2024-02-21

Nowoczesne trendy badawcze w naukach biomedycznych

Nowoczesne trendy badawcze w naukach biomedycznych: holistyczne ujęcie opieki zdrowotnej – to tytuł I międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 17–19 kwietnia na Uniwersytecie Opolskim.

Wydarzenie ma na celu prezentację innowacyjnych wyników badań biomedycznych i uzyskanie nowej wiedzy z dziedziny nauk o zdrowiu, nauk medycznych i nauk pokrewnych, szczególnie w obszarze interdyscyplinarnych pól badawczych, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i na całej populacji.

Tematyka konferencji koncentruje się na współczesnych trendach w naukach biomedycznych korzystających z holistycznego biomedyczno-psychoterapeutycznego podejścia do badań i wyników badań implementowanych do praktyki opieki zdrowotnej. Holistyczny opis zdrowia i choroby integruje różne pola badawcze nauk biologicznych, chemicznych, medycznych, nauk o zdrowiu, socjologicznych, psychologicznych, dotyczących nie tylko cząsteczek, komórek czy narządów, ale także jednostek, rodzin, społeczności, populacji zdrowych i chorych, środowiska naturalnego i stworzonego przez człowieka.

Program konferencji obejmuje: trzy sesje plenarne (Sesja bioetyczna, Nauki biomedyczne jako holistyczne podejście do opieki zdrowotnej, Nauki o zdrowiu mają znaczenie!), prezentacje projektów badawczych w ramach modułu Master Class, modułu dla młodych naukowców, w tym studentów, oraz sesji e-plakatowej oraz specjalistyczne warsztaty naukowe do wyboru. W wydarzeniu wezmą udział naukowcy z Europy, USA, Japonii i Tajwanu.

Konferencja odbędzie się w dniach 19–19 kwietnia w budynku Uniwersytetu Opolskiego Collegium Salutis Humanae. Wszystkie niezbędne informacje, w tym szczegółowy program i formularz rejestracyjny, znajdują się na stronie internetowej wydarzenia.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)