Aktualności
Konferencje
28 Marca
Opublikowano: 2024-03-28

O badaniach nad lekami

Druga edycja Interdyscyplinarnej Konferencji Nauki o Leku ACCORD 2024 odbędzie się w dniach 23–25 maja w Warszawie. Ma na celu integrację środowisk naukowych i przemysłowych zaangażowanych na różnych etapach badań i rozwoju leków.

Konferencja po raz pierwszy odbyła się w 2022 roku Uczestniczyło w niej 270 osób z ośrodków akademickich, firm farmaceutycznych i chemicznych z krajów Unii Europejskiej, Kanady, Indii, RPA, Wielkiej Brytanii, Tanzanii i USA. Drugą edycję Interdisciplinary Conference on Drug Sciences ACCORD 2024 zaplanowano w dniach 23–25 maja w Warszawie. Hasłem przewodnim jest „Pharmaceutical innovations across the borders”.

Wydarzenie ma na celu integrację środowisk naukowych i przemysłowych zaangażowanych na różnych etapach badań i rozwoju leków. Jak deklarują organizatorzy, prezentacja dorobku naukowców z różnych dziedzin oraz możliwość spotkań i dyskusji naukowych, to krok w stronę przełamywania barier komunikacyjnych, stwarzający możliwość nawiązania współpracy i prowadzenia interdyscyplinarnych badań. Konferencja ACCORD stanowi forum dyskusji i wymiany doświadczeń ekspertów ze świata nauki i przemysłu.

Jej tematyka obejmuje szeroki zakres interdyscyplinarnych badań nad lekiem: od wyboru celów molekularnych, poprzez projektowanie, modelowanie, syntezę i opracowanie postaci leku, aż do badań przedklinicznych i klinicznych. Do wygłoszenia wykładów plenerowych zaproszono 14 znakomitych naukowców i ekspertów z całego
świata. Dodatkowo planowane są warsztaty „Physiologically based pharmacokinetics (PBPK) modelling and simulation – basic course” oraz „Leveraging the Cambridge Structural Database for pharmaceutical innovation”.

W trakcie wydarzenia wręczone zostaną nagrody Binieckiego – zgłoszenia kandydatów do 15 kwietnia.

Termin nadsyłania streszczeń komunikatów mija 31 marca. Więcej informacji, w tym program i formularz rejestracyjny, znajduje się na stronie internetowej konferencji. Organizatorem jest Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)