Aktualności
Konferencje
19 Września
Opublikowano: 2022-09-19

O chorobach zakaźnych i pasożytniczych człowieka

„Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa” – to tytuł VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która odbędzie się 18 listopada w Lublinie. W wydarzeniu będzie też można uczestniczyć online.

Rozwój diagnostyki i terapii, a także edukacja społeczeństwa, w znacznym stopniu przyczyniły się do ograniczenia występowania wielu chorób zakaźnych i pasożytniczych, ale obecnie, w dobie wysoce rozwiniętego transportu oraz wzmożonych migracji, problem ten ponownie staje się aktualny. Mając na uwadze łatwość przenoszenia się patogenów, a także przebiegający bezobjawowo, niekiedy stosunkowo długi czas inkubacji, należy liczyć się z prawdopodobieństwem wystąpienia epidemii. Migracje ludności mogą również wpływać na pojawienie się chorób zakaźnych na terenach, na których niegdyś zostały już wyeliminowane.

Jakie znaczenie dla społeczeństwa mają choroby zakaźne i pasożytnicze? Jak postępować w przypadku wystąpienia zachorowań, aby nie przerodziły się one w epidemie? Jak skutecznie diagnozować oraz leczyć chorych? Czy społeczeństwo jest odpowiednio edukowane? Czy choroby zakaźne i pasożytnicze, które nie występują obecnie w społeczeństwie nadal są dla nas zagrożeniem? To tylko część z pytań, na które uczestnicy konferencji spróbują poszukać odpowiedzi.

Wśród poruszanych zagadnień są m.in.

  • diagnostyka i postępowanie terapeutyczne,
  • prewencja (w tym szczepienia ochronne),
  • epidemie – przyczyny, przebieg oraz skutki,
  • medycyna podróży oraz konsekwencje migracji,
  • bioterroryzm,
  • edukacja społeczeństwa.

Konferencja adresowana jest do lekarzy, farmaceutów, epidemiologów, diagnostów laboratoryjnych, specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, biotechnologów, enzymologów, biologów molekularnych, a także pracowników placówek sanitarno-epidemiologicznych. Ma stanowić forum dyskusyjne, podczas którego przedstawiciele różnych dziedzin nauki podejmą próbę skonkretyzowania efektywnych procedur postępowania, a także przedstawią obecny stan wiedzy.

Wydarzenie odbędzie się 18 listopada w Lublinie. Będzie można w nim wziąć udział także online. Zgłoszenia poprzez formularz dostępny na stronie: https://www.konferencja-chorobyzakazne.pl/. Organizatorem konferencji jest Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)