Aktualności
Konferencje
05 Marca
Opublikowano: 2024-03-05

O diamentowym modelu otwartego dostępu

Cykl spotkań OPERAS-PL na temat diamentowego modelu otwartego dostępu organizuje Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN. Inauguracja już 18 marca.

„Diamentowy model OA w Europie – praktyki, finansowanie, wyzwania” – to tytuł spotkania otwierającego cykl organizowany w ramach OPERAS-PL. Przedstawione zostaną wyniki badań ankietowych na temat instytucjonalnego krajobrazu wydawniczego w Europie przeprowadzone w ubiegłym roku w projekcie DIAMAS. To inicjatywa finansowana z programu Horyzont Europa, której celem jest wsparcie wydawnictw diamentowych (a więc wydających czasopisma w otwartym dostępie bez dodatkowych kosztów po stronie autorów i autorek oraz czytelników i czytelniczek) poprzez wyznaczanie standardów, zwiększanie widoczności i promowanie różnorodnego pejzażu wydawniczego. Budżet tego przedsięwzięcia wynosi 3 mln euro, a uczestniczą w nim 23 instytucje naukowe z 12 krajów, w tym IBL PAN. Celem DIAMAS jest stworzenie trwałego, wysokojakościowego ekosystemu dla komunikacji naukowej w otwartym dostępie. Ma on być dostosowany do potrzeb społeczności badawczej i pozwolić na wdrożenie Open Access jako standardowej praktyki w całej Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA).

Oprócz tego w trakcie spotkania poruszone zostaną kwestie dobrych praktyk, finansowania czasopism diamentowych oraz wyzwań związanych z utrzymywaniem czasopism, przed którymi stoją zarówno wydawnictwa instytucjonalne, jak i redakcje.

Spotkanie będzie miało charakter prezentacyjno-warsztatowy. Chcemy głośno mówić o potrzebach czasopism diamentowych, zbierać przykłady dobrych praktyk oraz wspólnie pracować nad definiowaniem wyzwań i poszukiwaniem rozwiązań, które pozwolą na utrzymywanie i rozwój tego modelu – piszą w zaproszeniu organizatorzy.

Inauguracja cyklu spotkań odbędzie się w poniedziałek 18 marca o godzinie 13:00. Formularz rejestracyjny

Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN powstało w 2013 roku. Zajmuje się koordynacją działań związanych z budową i wykorzystaniem infrastruktury dla badań literackich i kulturowych. Tworzone narzędzia, usługi i metody dotyczą wszystkich etapów procesu badawczego od znajdowania i pozyskiwania źródeł po ich analizę i publikację. Przedsięwzięcia inicjowane przez tę jednostkę służą także integracji środowiska polonistycznego i upowszechnieniu wiedzy polonistycznej w kraju i za granicą. CHC współpracuje z europejskimi infrastrukturami badawczymi w naukach humanistycznych i społecznych (OPERAS, DARIAH, CLARIN), a także ich krajowymi oddziałami. W Polsce Centrum funkcjonuje jako national node OPERAS-PL.

MK

Nowa inicjatywa na rzecz „otwierania” prac badawczych

Dyskusja (0 komentarzy)