Aktualności
Konferencje
07 Grudnia
Źródło: WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Opublikowano: 2021-12-07

O dyrektywie o sygnalistach na WSPiA

Teoretyczne aspekty implementacji unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów do polskiego porządku prawnego oraz dobre praktyki we wdrażaniu instytucji sygnalisty w zakładach pracy – to temat przewodni ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Konferencja, będąca częścią obchodów jubileuszu 25-lecia uczelni, odbędzie się 10 grudnia.  

Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Sygnalista-demaskator – nowe wyzwania dla doktryny, judykatury i pracodawców w świetle implementacji Dyrektywy PE i Rady o ochronie sygnalistów do krajowego porządku prawnego” zorganizowano z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji.

O wyborze tematyki zdecydowała jej aktualność. Jak tłumaczy dr Agata Furgała, prorektor WSPiA i dziekan Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPiA, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937 z 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. Dyrektywa o sygnalistach), wszystkie kraje członkowskie mają obowiązek wdrożyć jej przepisy do 17 grudnia 2021 roku.

Zaprezentowany przez Rządowe Centrum Legislacji projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, zgodnie z art. 27, przewiduje wobec pracodawców sektora publicznego zatrudniających co najmniej 50 pracowników nałożenie obowiązku wdrożenia w ciągu kilku najbliższych tygodni całego systemu zgłoszeń wewnętrznych. Takie same wymogi projektodawca stawia przed pracodawcami sektora prywatnego zatrudniającymi powyżej 250 pracowników – zaznacza dr Furgała.

Dodaje, że zgodnie z art. 62 projektu – realizacja obowiązku ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych przez podmioty w sektorze prywatnym zatrudniające co najmniej 50 i mniej niż 250 pracowników, ma nastąpić do 17 grudnia 2023 r.

Ze względu na szczególnie aktualną tematykę konferencja została podzielona na część teoretyczną i praktyczną. W pierwszej prelegenci przedstawią podstawowe założenia Dyrektywy 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, poddadzą analizie aktualny stan prawny w Polsce w tym zakresie, jak również omówią problematykę wdrażania instytucji sygnalisty. W drugiej zostaną przeanalizowane zagrożenia i procedury związane z przyjmowaniem zgłoszeń, dobre praktyki we wdrażaniu systemów zgłoszeń wewnętrznych oraz poruszona będzie problematyka odpowiedzialności sygnalisty w kontekście prawa, etyki i moralności.

Konferencja odbędzie się 10 grudnia w Auli (sala 1.18, I piętro) w Kampusie WSPiA w Rzeszowie przy ul. Cegielnianej 14. Początek o godzinie 10:00.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)