Aktualności
Konferencje
08 Czerwca
Opublikowano: 2022-06-08

O filantropii i jej znaczeniu we współczesnym świecie

Filantropia – jej rola, znaczenie, formy i funkcje we współczesnym świecie – będzie tematem dwudniowej konferencji naukowej, która rozpoczyna się 8 czerwca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Organizatorami wydarzenia są: Instytut De Republica, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Zaproszeni specjaliści z różnych dziedzin: socjologii, ekonomii, politologii, prawa, filozofii oraz etyki odniosą się do różnie definiowanej idei sprawiedliwości. Zastanowią się nad powiązaniami pomiędzy filantropią a sprawiedliwością społeczną, pomiędzy dobroczynnością a sprawiedliwym podziałem, pomiędzy wsparciem a niesprawiedliwym rozdziałem przywilejów społecznych, pomiędzy charytatywnością a solidaryzmem społecznym. Ukażą te zagadnienia z perspektywy historycznej, wskażą, w jaki sposób idea sprawiedliwości odcisnęła swoje piętno w literaturze i sztuce.

Konferencję podzielono na trzy sesje naukowe. Moderatorem pierwszej części spotkania będzie dr hab. Andrzej Herbet, dziekan Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Wśród prelegentów między innymi prof. dr hab. Anna Tarwacka, która wygłosi wykład „Beneficiis non obicio moras. Społeczne i prawne aspekty dobroczynności w starożytności” oraz dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, która pochyli się nad kwestiami filantropii i sprawiedliwości społecznej z perspektywy prawnonaturalnej. Druga część, której przewodniczyć będzie prof. dr hab. Marian Żukowski (KUL) to panel, w trakcie którego usłyszymy wykład „Solidarność filantropijna w nowoczesnym państwie dobrobytu” prof. dr hab. Ewy Leś czy „Bogactwo a »sprawiedliwy« podział w ekonomii i bankowości” prof. dr hab. Małgorzaty Zaleskiej. Trzecia część pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Lekki- Kowalik (KUL) przybliży zagadnienia poświęcone filantropii w kontekście historii sztuki czy też doświadczeń angielskich.

Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa „Karol Jaroszyński – fundator Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” w Muzeum KUL, która ukazuje nietuzinkową postać finansisty i filantropa Karola Jaroszyńskiego. Częścią tego wydarzenia będzie także prezentacja książki ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego oraz prof. dr hab. Magdaleny Pyter „Karol Jaroszyński. Atawistycznie obciążony wielkim hazardem życiowym” wydanej nakładem Wydawnictwa Instytutu De Republica. Publikacja to swoista prezentacja życia jednego z najbogatszych Polaków w historii, geniusza biznesu i bankowości. Choć na początku XX wieku przegrał odziedziczony majątek, wkrótce szczęście się do niego uśmiechnęło. Jego majątek, ostrożne szacując, dzisiaj wynosiłby ponad 200 miliardów polskich złotych. Książka prezentuje intrygujący, barwny i pełen dramatycznych zwrotów życiorys, który z pewnością nadawałby się na niejeden scenariusz filmowy.

Konferencja „Filantropia czy sprawiedliwy podział” odbędzie się w dniach 8-9 czerwca w Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wstęp wolny!

MK

filantropia plakat

Dyskusja (0 komentarzy)