Aktualności
Konferencje
13 Maja
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-05-13

O kobietach na rynku pracy

„Kobiety na rynku pracy i w ubezpieczeniach społecznych” – to tytuł Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która odbędzie się online 9 czerwca. Jej organizatorami są: Zespół Badawczy Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Koło Naukowe Prawa Pracy „Opus per laborem”.

Jak czytamy w raporcie Głównej Urzędu Statystycznego, płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk, ale także indywidualne decyzje pracowników i osób poszukujących pracy są przedstawiane w podziale na mężczyzn i kobiety. Kobiety często pracują w innych zawodach i branżach niż mężczyźni, mają też inne wynagrodzenie i czas pracy. Zróżnicowanie to jest uwarunkowane także takimi cechami, jak wykształcenie, zaangażowanie w życie rodzinne czy nawet oczekiwania życiowe,

I tak, dla przykładu, według ostatnich danych GUS z 2019 roku kobiety zarabiają przeciętnie o 19,9 proc. mniej od mężczyzn. Wskaźnik zatrudnienia kobiet w wieku produkcyjnym jest niższy (70%, u mężczyzn – 79%), to one częściej też wycofują się z rynku pracy. Nie lepiej jest z zarobkami. Płace kobiet są niższe niemal w każdej grupie zawodowej, a największa dysproporcja występuje w administracji publicznej.

Zagadnienia związane z prawem pracy, a zwłaszcza problematyką zatrudnienia, aktywizacji zawodowej oraz zabezpieczenia społecznego kobiet, zostaną poruszone w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Kobiety na rynku pracy i w ubezpieczeniach społecznych”. Wydarzenie zaplanowano na środę 9 czerwca. Odbędzie się za pośrednictwem platformy MS Teams. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizatorzy zapraszają studentów i doktorantów do przesyłania abstraktów referatów wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres: opusperlaborem@us.edu.pl w terminie do 22 maja. Uczestnicy bierni, którzy chcieliby wziąć udział w konferencji, powinni przesłać zgłoszenie za pośrednictwem formularza elektronicznego w terminie do 7 czerwca. Liczba miejsc dla uczestników biernych jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji w wydarzeniu na Facebooku.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)