Aktualności
Konferencje
10 Października
Opublikowano: 2022-10-10

O konsekwencjach rosyjskiej agresji na Ukrainę

Nad konsekwencjami rosyjskiej agresji na Ukrainę w różnych aspektach historycznych zastanawiać się będą uczestnicy międzynarodowego sympozjum naukowego, które odbędzie się w tym tygodniu w Lublinie.

Rosyjska inwazja stawia dziś, głównie przed historykami, poważne wyzwania, które sprowadzają się m.in. do prób ponownego przemyślenia dziejów Ukrainy. Stosunek do nich w brutalny sposób pokazali Rosjanie, ale obawy budzi także pojmowanie jej historii przez społeczeństwa zachodnioeuropejskie. Nad zagadnieniami z tym związanymi będą obradować w murach Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej naukowcy z Polski, Niemiec, Litwy i Białorusi. Okazją do spotkania jest międzynarodowe sympozjum naukowe pt. „Historians Facing New Challenges in the Context of the Russian War Against Ukraine (Rethinking East European Studies)”, które odbędzie się w dniach 13–14 października w Instytucie Historii UMCS.

Podczas konferencji naukowcy będą szukać odpowiedzi na pytania związane z inwazją Rosji na Ukrainę i jej konsekwencjami w różnych aspektach historycznych. Czy ukształtowana po rozpadzie ZSRR Ukraina to ciągle „niechciane” peryferie Europy? Czy rozpad ten istotnie miał miejsce i czy niebezpieczeństwo trwania „ruskiego miru” rzeczywiście odeszło do lamusa? Czy groźba ponownego wpadnięcia w ramiona „Wielkiego Brata” dotyczy też innych niż Ukraina państw regionu? W jaki sposób możemy pomóc badaczom z ogarniętej wojną Ukrainy? I czy emigracja innych zmieni ich postrzeganie dziejów Ukrainy i jej miejsca w Europie?  To tylko niektóre kwestie, z którymi zmierzą się naukowcy z Polski, Niemiec, Litwy i Białorusi (reprezentanci opozycji) podczas dwudniowego międzynarodowego sympozjum.

Pierwszego dnia obrady zostaną podzielone na kilka sekcji, podczas których poruszone będą takie zagadnienia, jak: studia ukraińskie i białoruskie w kontekście wojny Rosji z Ukrainą, dokumentacja rosyjskich zbrodni wojennych i okrucieństw w Ukrainie po 24 lutego 2022 r., zniszczenia, straty i ochrona ukraińskich archiwów, muzeów i dziedzictwa kulturowego w czasie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Z kolei drugiego dnia zaplanowano: prezentację projektu pn. „Na wojnie z Zachodem: Przymusowa emigracja ukraińskich uczonych (2014–2022)” oraz prezentację publikacji Instytutu Historii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, najwyższej państwowej organizacji badawczej Ukrainy.

Sympozjum zakończy wspólna dyskusja uczestników wydarzenia na temat przygotowania Kongresu Studiów Wschodnioeuropejskich w Wilnie w 2023 roku.

Organizatorami wydarzenia są Instytut Historii UMCS, Instytut Historii Litwy w Wilnie, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie, Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie European Network of Pamięć i Solidarność, oraz Verband der OsteuropahistorikerInnen e.V.

MK

Program sympozjum

Dyskusja (0 komentarzy)