Aktualności
Konferencje
03 Października
Opublikowano: 2023-10-03

O kryzysie i zmianie

Zagadnienia kryzysu i zmiany będą głównym przedmiotem dyskusji podczas międzynarodowej konferencji naukowej MEDIA-BIZNES-KULTURA, która odbędzie się w dniach 12–13 października na Uniwersytecie Gdańskim i online. 

Konferencja MEDIA-BIZNES-KULTURA odbywa się co dwa lata i jest organizowana przez Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego. Jej adresatami są naukowcy, przedstawiciele biznesu, pracownicy mediów oraz instytucji kultury współpracujących z mediami. Od kilku lat to jedno z najbardziej znaczących spotkań teoretyków i praktyków oraz forum wymiany poglądów na temat etycznych, technologicznych, kulturowych i rynkowych procesów związanych z komunikacją społeczną i mediami.

Tegoroczna, IX edycja, koncentruje się na zagadnieniach kryzysu i gwałtownych zmian, jakich jesteśmy świadkami w ostatnich latach. Pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie, kryzys klimatyczny i spowolnienie gospodarcze powodują nie tylko, że media dostarczają odbiorcom dużej ilości informacji na temat współczesnych wyzwań, ale sprawiają też, że same media i dziennikarze muszą dostosować się do nowych warunków.

W ramach konferencji odbędą się panele tematyczne z udziałem naukowców i praktyków, a dyskusje będą toczyć się głownie wokół czterech obszarów tematycznych:

  • Media w kryzysie – kryzys w mediach;
  • (R)ewolucja rynku mediów;
  • Nowe środki przekazu – nowe społeczeństwo;
  • Media, demokracja, polityka.

Ważnym elementem konferencji są panele młodych badaczy – doktorantów i studentów. W roli keynote speakera wystąpi Vasilisa Stepanenko, ukraińska dziennikarka i producentka filmów wideo, laureatka Nagrody Pulitzera za Służbę Publiczną, przyznanej w 2023 roku. Temat jej wystąpienia brzmi: „Media a wojna w Ukrainie”.

W czasie tegorocznej konferencji zaplanowano otwarte spotkanie na temat mediów akademickich i studenckich, inaugurujące projekt OFMA on Tour, realizowany przez Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich. W ramach spotkania będzie można wysłuchać tematycznych wystąpień, prezentacji oraz debaty: „Media akademickie i studenckie w świecie algorytmów i sztucznej inteligencji”. Zostaną wręczone także nagrody w konkursie Medi@stery na najlepszą pracę magisterską w obszarze mediów oraz nagrody w Międzynarodowym Festiwalu Fotografii w Dali (Chiny), jednym z najbardziej prestiżowych konkursów fotograficznych na świecie.

Konferencja będzie miała formułę hybrydową (spotkania online oraz na Wydziale Nauk Społecznych UG), a wybrane transmisje zostaną udostępnione na platformie Teams. Szczegółowe informacje na stronie internetowej wydarzenia. Patronat medialny sprawuje „Forum Akademickie”.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)