Aktualności
Konferencje
17 Kwietnia
Opublikowano: 2023-04-17

O obsłudze prawnej uczelni

W dniach 15–17 maja w Toruniu odbędzie się druga edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Obsługa prawna uczelni”. Organizatorem jest Instytut Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

Tematyka konferencji koncentruje się wokół prawnych aspektów reformy nauki i szkolnictwa wyższego. Celem wydarzenia jest prezentacja wybranych zagadnień, wymiana poglądów i doświadczeń związanych z wdrażaniem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Chodzi również o analizę najnowszych zmian – tych już obowiązujących oraz projektowanych.

Program podzielono na bloki tematyczne, w ramach których zostaną omówione aktualne problemy i najnowsze orzecznictwo. Pierwszego dnia poruszone zostaną zagadnienia z zakresu akademickiego prawa pracy oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej w szkole wyższej. Nazajutrz będzie mowa m.in. o postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego, sprawach studenckich i kształceniu doktorantów. Ostatni dzień poświęcono prawu autorskiemu i prawu własności przemysłowej.

W roli prelegentów wystąpią eksperci reprezentujący różne ośrodki akademickie: prof. dr hab. Jan Paweł Tarno – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku, autor publikacji i komentarzy z zakresu postępowania przed sądami administracyjnymi oraz prawa akademickiego; dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz – kierownik Katedry Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr Dorota Sylwestrzak – adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny; Jacek Pakuła – prawnik związany z Instytutem Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki; Jarosław Rawa – rzecznik patentowy, pełnomocnik w ponad 2 tys. postępowań dotyczących własności przemysłowej; dr hab. Monika Wałachowska – kierownik Katedry Prawa
Ubezpieczeniowego i Medycznego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

Konferencja adresowana jest do osób odpowiedzialnych za obsługę prawną uczelni, w szczególności adwokatów i radców prawnych oraz pracowników biur i działów prawnych. Odbędzie się w dniach 15–17 maja w Toruniu. Szczegółowe informacje, w tym formularz rejestracji, na stronie internetowej www.ipswin.pl.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)