Aktualności
Konferencje
22 Sierpnia
Opublikowano: 2023-08-22

O odpowiedzialności dyscyplinarnej w szkole wyższej

W dniach 16–18 października w Toruniu odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Odpowiedzialność dyscyplinarna w szkole wyższej”. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

Konferencja adresowana jest do osób odpowiedzialnych za sprawy dyscyplinarne, w szczególności do rzeczników dyscyplinarnych, przewodniczących i członków komisji dyscyplinarnych, a także radców prawnych oraz pracowników szkół wyższych, w których domenie znajduje się obsługa organów dyscyplinarnych. Celem trzydniowego wydarzenia jest wymiana poglądów i doświadczeń.

Program koncentruje się wokół prawnych aspektów postępowań dyscyplinarnych. Wśród dyskutowanych tematów będą:

  • Wpływ rozstrzygnięć dyscyplinarnych na status studenta, doktoranta i nauczyciela akademickiego;
  • Postępowanie wyjaśniające w sprawach studentów, doktorantów i  nauczycieli akademickich;
  • Postępowanie pierwszoinstancyjne w sprawach dyscyplinarnych studentów i doktorantów;
  • Postępowanie pierwszoinstancyjne w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich przed WKD przy RGNiSW;
  • Postępowanie odwoławcze w sprawach dyscyplinarnych studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich;
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza uczelnianych organów dyscyplinarnych za naruszenie przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym;
  • Odpowiedzialność dyscyplinarna z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej;
  • Koncyliacyjne sposoby zakończenia postępowań dyscyplinarnych.

W roli prelegentów wystąpią eksperci łączący teorię z praktyką: dr hab. Agnieszka Ziółkowska z Uniwersytetu Śląskiego, zasiadająca w Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego; dr hab. Monika Wałachowska, kierująca Katedrą Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr hab. Dorota Sylwestrzak z Katedry Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Jacek Pakuła, prawnik związany z Instytutem Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

Konferencja odbędzie się w dniach 16–18 października w Toruniu. Szczegółowe informacje, w tym formularz rejestracji, na stronie internetowej www.ipswin.pl.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)