Aktualności
Konferencje
05 Maja
Opublikowano: 2022-05-05

O odpowiedzialnym oświetleniu zewnętrznym w nocy

Responsible Outdoor Lighting at Night Online Conference odbędzie się w dniach 12–13 maja. To pierwsza konferencja na świecie, która łączy projektantów-praktyków i badaczy w dziedzinie iluminacji zewnętrznych.

Interdyscyplinarna grupa badawcza ILLUME działa w ramach centrum EcoTech na Politechnice Gdańskiej. Została stworzona w celu minimalizacji wpływu zanieczyszczenia światłem sztucznym na ludzi, florę i faunę. Jej członkowie szukają praktycznych rozwiązań, które pozwoliłyby ograniczyć ten problem. Grupa opracowuje również metodologie pomiarów zanieczyszczenia światłem sztucznym przy pomocy nowoczesnych metod fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, opierających się m.in. o przetwarzanie i analizę danych pozyskanych przy pomocy drona wyposażonego w sensory światłoczułe.

Kierująca grupą dr inż. arch. Karolina M. Zielińska-Dąbkowska we współpracy z brytyjskim Society of Light and Lighting (SLL) organizuje w przyszłym tygodniu premierową edycję internetowej konferencji ROLAN 2022 (Responsible Outdoor Lighting at Night Online Conference). Dwudniowe wydarzenie poświęcone odpowiedzialnemu oświetleniu zewnętrznemu ma na celu ułatwienie współpracy i wsparcia niezbędnego do poprawy praktyki oświetleniowej, wzmocnienie badań w tym zakresie, a także nawiązanie kontaktów między praktykami, naukowcami i producentami.  Zaprezentowane zostaną najnowsze wyniki naukowych prac na temat współczesnych iluminacji i konieczności ich ograniczenia wynikającej z ekologii, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju czy zdrowia. Ponadto będzie mowa o metodach integrowania światła z projektami architektonicznymi i urbanistycznymi.

Konferencja adresowana jest do projektantów iluminacji zewnętrznych, architektów, urbanistów, projektantów krajobrazu, producentów oświetlenia, władz samorządowych, ekologów i badaczy zajmujących się tematyką zanieczyszczenia światłem sztucznym. To zjawisko wywoływane m.in. przez niewłaściwe oświetlenie zewnętrzne w nocy czy reklamowe billboardy.

Jako społeczeństwo potrzebujemy sztucznego światła, ale jak zrównoważyć jego wykorzystanie z wpływem na środowisko? Jak zmniejszyć zużycie energii, zanieczyszczenie światłem, szkody ekologiczne, jednocześnie tworząc wspaniałe wrażenia dla ludzi po zmroku? To tylko niektóre z wyzwań, które stoją przed nami nie w przyszłości, ale już teraz – nakreśla zarys konferencyjnej agendy jeden z prelegentów Mark Major. 

W sumie zaplanowano wystąpienia 31 uznanych na świecie prelegentów z Australii, Belgii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Włoch, Polski, Portugalii, Słowenii, Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych, reprezentujących takie specjalizacje, jak: projektowanie iluminacji zewnętrznych, nauki o środowisku, biologia, astronomia, nauki medyczne i prawo. Wykłady i dyskusje podzielono na cztery sesje: 1) Tracąc nasze ciemne noce, 2) Najlepsze praktyki oświetleniowe zmniejszające zanieczyszczenia światłem sztucznym, (3) Aspekty prawne dotyczące zanieczyszczenia światłem sztucznym oraz (4) Wpływ ekspozycji świetlnych w nocy na środowisko i ludzi.

Responsible Outdoor Lighting at Night Online Conference odbędzie się w dniach 12–13 maja. Szczegółowe informacje, w tym lista prelegentów i program wydarzenia, znajdują się na stronie: https://go.cibse.org/ROLAN22

MK

Dyskusja (0 komentarzy)