Aktualności
Konferencje
18 Kwietnia
Opublikowano: 2023-04-18

W Katowicach o patologiach w środowisku akademickim

„Patologie w środowisku akademickim w perspektywie prawnej, kryminologicznej, socjologicznej, psychologicznej i medioznawczej” – to tytuł ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbędzie się 18 maja na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.  

To już trzecie spotkanie z cyklu zainaugurowanego przed dwoma laty na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Tym razem przedmiotem interdyscyplinarnej konferencji będą patologiczne zachowania osób tworzących społeczność szkół wyższych: studiujących, uczących, pracujących w uczelni oraz kierujących jej pracami.

Szeroka paleta możliwych nieprawidłowości – od ściągania i plagiatu, przez używki, po różne formy dyskryminacji i przemocy – stwarza pole do ważnych społecznie dyskusji. Szczególny czas pandemii, pozwala na zadanie dodatkowych pytań badawczych, o to jak nauczanie zdalne zmieniło obraz zachowań patologicznych ze strony i wobec członkiń i członków społeczności akademickiej. Rosnące znaczenie Internetu i mediów społecznościowych, każe szczególną uwagę zwrócić na nadużycia dokonywane z ich wykorzystaniem, np. przemoc werbalną (hate speech) i nękanie (stalking). Dodatkowym impulsem do podjęcia tej tematyki stało się przyjęcie i wdrażanie Planu Równości Płci w Uniwersytecie Śląskim. Przejawy dyskryminacji, nie tylko ze względu na płeć, nie powinny mieć miejsca w przestrzeni akademickiej ukształtowanej z poszanowaniem zasady równości i różnorodności – piszą w zaproszeniu organizatorzy.

Wydarzenie adresowane jest do osób zajmujących się naukowo przejawami patologii w środowisku akademickim w perspektywie prawnej, kryminologicznej, socjologicznej, psychologicznej i medioznawczej (w tym studiujących), oraz do stykających się zawodowo z przejawami patologii w środowisku akademickim w ramach systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów i nauczycieli akademickich, a także instytucji wspierających osoby dotknięte naruszeniami.

W ramach konferencji przedstawione zostaną referaty z zakresu:

  • kryminologicznego i wiktymologicznego obrazu patologii w środowisku akademickim;
  • społecznych i psychologicznych przyczyn i konsekwencji patologicznych zachowań studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich, pracowników wspierających i władz uczelni;
  • prawnych i pozaprawnych środków zapobiegania i reagowania na patologiczne zachowania studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich, pracowników wspierających i władz uczelni ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi sprzyjających równości i różnorodności;
  • obrazu patologii w środowisku akademickim prezentowanego w mediach informacyjnych, społecznościowych i w popkulturze.

Przewidziano także sesję posterową. Wydarzenie odbędzie się 18 maja 2023 r. w godz. 9–14. Udział w konferencji jest nieodpłatny (formularz zgłoszeniowy). Więcej informacji, w tym szczegółowy program, na Facebooku.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)