Aktualności
Konferencje
20 Marca
Opublikowano: 2023-03-20

O popularyzacji nauki i komunikacji naukowej

Popularyzacja nauki i komunikacja naukowa w Polsce to główne zagadnienia debaty, która odbędzie się 27 marca w Centrum Kultury Studenckiej Politechniki Śląskiej „Mrowisko”.

Pod koniec ubiegłego roku na łamach „Forum Akademickiego” opublikowaliśmy tekst, w którym przyglądaliśmy się współczesnym trendom w komunikowaniu o nauce. Jedną z naszych rozmówczyń była wówczas Natalia Osica, współzałożycielka i dyrektor zarządzająca firmy Pro Science, od 13 lat pomagająca naukowcom w prowadzeniu dialogu z otoczeniem. Wspominała, że idea komunikowania nauki poza środowisko to stosunkowo młody koncept, który narodził się w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku. To wtedy zaczęto postrzegać naukę jako służebną wobec społeczeństwa. Wśród słabości współczesnej komunikacji Osica wymieniała m.in.: myślenie przede wszystkim narzędziami, a nie przekazem, co skutkuje bezrefleksyjnie wrzucanymi treściami, oraz brak selekcji materiałów do popularyzacji.

Uczestniczyłam w projekcie, który miał na celu wskazanie, co należy robić, aby komunikacja naukowa była skuteczniejsza. Doszliśmy do wniosku, że być może naukowcy powinni zacząć odwoływać się do emocji, a jeśli nawet nie oni – bo trudno oczekiwać, żeby ktoś, kto całe życie rozwija się według logicznego myślenia, nagle wszedł w buty człowieka w emocjach – to osoby zajmujące się komunikacją – podpowiadała.

Więcej o tym, jaki jest stan popularyzacji nauki i komunikacji naukowej w Polsce, jak oba te obszary mają w praktyce wyglądać oraz co należy zrobić, żeby zrealizować te zamierzenia, Natalia Osica i pozostali zaproszeni goście będą dyskutować podczas debaty, która odbędzie się 27 marca w Centrum Kultury Studenckiej Politechniki Śląskiej „Mrowisko”.

Wydarzenie będzie okazją do dyskusji nad rolą popularyzacji nauki w działaniach szkolnictwa wyższego i promocji badań naukowych. Organizatorzy chcą także podkreślić wartość popularyzacji nauki jako III misji uczelni wspierającej edukację formalną. Do udziału zaproszono przedstawicieli instytucji szkolnictwa wyższego, popularyzatorów nauki oraz reprezentantów mediów wspierających działania w zakresie upowszechniania wiedzy. Debata składać się będzie z trzech paneli:

  • Zawód: popularyzator nauki
  • Nauka i media (z udziałem m.in. Piotra Kieracińskiego, red. nacz. „Forum Akademickiego”)
  • Akademicka popularyzacja nauki

Po rozmowach z udziałem gości odbędzie się otwarta dyskusja, w której wezmą udział widzowie obecni w CKS „Mrowisko”. Szczegółowy program wydarzenia

Organizatorami debaty pt. „Popularyzacja i komunikacja nauki w Polsce – szanse i wyzwania” są: Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej i Rada Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk. Wydarzenie realizowane jest pod patronatem przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej. Patronat medialny sprawuje „Forum Akademickie”.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)