Aktualności
Konferencje
22 Listopada
Źródło: www.rtn.pan.pl
Opublikowano: 2019-11-22

O przyszłości towarzystw naukowych

Rada Towarzystw Naukowych, działająca przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, organizuje w czwartek, 29 listopada, konferencję pt. „Przyszłość towarzystw naukowych w świetle postanowień ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

W trakcie konferencji zaplanowano trzy referaty, w których będzie mowa o roli społecznego ruchu naukowego w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (prof. dr hab. Zbigniew Kruszewski), wkładzie towarzystw naukowych ogólnych i regionalnych oraz towarzystw specjalistycznych w rozwój dyscyplin i dziedzin nauki (prof. dr hab. Stanisław Kunikowski) oraz statusie prawnym funkcjonowania społecznego ruchu naukowego w świetle ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (prof. dr hab. Iwona Hofman).

Przewidziano także dyskusje panelowe dotyczące towarzystw specjalistycznych w poszczególnych naukach: społecznych, humanistycznych, biologicznych, rolniczych, leśnych, ścisłych, technicznych oraz medycznych. Ich moderatorami będą: prof. dr hab. Diana Pietruch-Reizesprof. dr hab. Andrzej Grzywacz, prof. dr hab. Wiesław Nagórko, prof. dr hab. Zbigniew Czernicki.

Konferencja odbędzie się w czwartek, 28 listopada, w godz. 11:00–17:00 w Sali Okrągłego Stołu w Pałacu Staszica w Warszawie, mieszczącym się przy ul. Nowy Świat 72. Jej organizatorem jest Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN.

Rada została utworzona w 1963 r. Jest społecznym, ogólnopolskim organem przedstawicielskim towarzystw naukowych o statusie komitetu problemowego przy PAN. Do jej zadań należy: reprezentowanie społecznego ruchu naukowego; podejmowanie działań służących rozwojowi nauki i jej upowszechnianiu w ramach prowadzonej przez towarzystwa naukowe działalności statutowej; przygotowywanie – dla władz Akademii i władz państwowych – opinii dotyczących społecznego ruchu naukowego i jego udziału w ogólnej polityce naukowej i edukacyjnej państwa. Od marca tego roku na jej czele stoi prof. Iwona Hofman, dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Jest pierwszą kobietą powołaną na to stanowisko.

MK

Szczegółowy program konferencji

Dyskusja (0 komentarzy)