Aktualności
Konferencje
21 Stycznia
Źródło: www.umcs.pl
Opublikowano: 2022-01-21

O publicystyce emigracyjnej w rocznicę śmierci L. Ungera

„Polska publicystyka emigracyjna po 1945 roku. W 10. rocznicę śmierci Leopolda Ungera” – to tytuł konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 24–25 stycznia w Lublinie. Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej.

Organizatorem konferencji jest Pracownia Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu i Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskie w Lublinie. Przyczynkiem do rozważań na temat polskiej publicystyki emigracyjnej po 1945 roku jest postać Leopolda Ungera, którego 10. rocznica śmierci minęła w grudniu 2021 roku. Unger pozycję uznanego dziennikarza i publicysty wypracował w paryskiej „Kulturze”, Radiu Wolna Europa, „Le Soir”, „International Herald Tribune” i „Gazecie Wyborczej”. Jednak to współpracę z Jerzym Giedroyciem cenił najbardziej. W paryskiej „Kulturze” przez 30 lat publikował teksty dotykające głównie spraw międzynarodowych. Jego związki z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej zostały docenione nadaniem mu tytułu doktora honoris causa w 2009 roku.

Prelegenci z ośrodków naukowych w całej Polsce będą dyskutować na temat dziedzictwa paryskiej „Kultury”, uwzględniając rozważania dotyczące paradygmatu dziennikarstwa poważnego. Podczas dwudniowych obrad odbędą się także wydarzenia towarzyszące. Sławomir M. Nowinowski i Rafał Stobiecki odbiorą specjalną Nagrodę im. Jerzego Giedroycia za książkę pt. „Mam na Pana nowy zamach… Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946–2000”. Zostaną również rozdane dyplomy laureatom IX edycji Stypendium im. Leopolda Ungera.

Konferencję zakończy dyskusja na temat roli dziennikarstwa międzynarodowego i pracy korespondenta zagranicznego z udziałem laureatów Stypendium im. Leopolda Ungera, którą poprowadzi Marian Turski.

Wydarzenie ma charakter hybrydowy, stacjonarnie odbędzie się na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa przy ul. Głębokiej 45 w Lublinie (sala nr 214, I piętro).

MK

Program konferencji

Dyskusja (0 komentarzy)