Aktualności
Konferencje
29 Października
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-10-29

O publikacjach naukowych w Polsce

„Publikacje naukowe w Polsce – stan spraw i kierunki zamian” – to tytuł konferencji, której inicjatorem jest Komisja do spraw Wydawnictw Naukowych działająca przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej 3 listopada w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.

Z inicjatywy Fundacji Rektorów Polskich ustanowiono nową komisję środowiskową – Komisję ds. Wydawnictw
Naukowych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Zrzesza ona przedstawicieli środowiska
akademickiego oraz wydawców uczelnianych i komercyjnych. To właśnie pod jej auspicjami odbędzie się konferencja „Publikacje naukowe w Polsce – stan spraw i kierunki zmian”.

Celem konferencji – której coroczne obrady chcielibyśmy wpisać na trwałe do kalendarza wydarzeń związanych z komunikacją naukową w Polsce – jest zbudowanie platformy dialogu i współpracy podmiotów zajmujących się profesjonalnie ułatwianiem dostępu do osiągnięć naukowych i
upowszechnianiem wiedzy naukowej w Polsce, z uwzględnieniem międzynarodowego wymiaru tych zadań – piszą w zaproszeniu organizatorzy.

Ich zamiarem jest przedstawienie sytuacji rynku wydawnictw naukowych w kraju oraz oczekiwań dotyczących jego rozwoju wyrażanych zarówno przez wydawców, bibliotekarzy, jak i środowisko akademickie oraz innych interesariuszy procesu komunikacji naukowej i upowszechniania nauki. W ramach premierowej odsłony podjęta zostanie dyskusja o modelu wydawnictw naukowych, jaki znalazł się w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń, a także w projekcie Polityki Naukowej Państwa, przedłożonym do konsultacji w grudniu 2020 r.

Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej 3 listopada w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Rejestracja poprzez formularz znajdujący się na stronie www.pik.org.pl. Tam też szczegółowy program wydarzenia oraz sylwetki prelegentów. Patronem medialnym konferencji jest „Forum Akademickie”.

MK

FCyeaRLXsAc41GK

Dyskusja (0 komentarzy)