Aktualności
Konferencje
15 Marca
Źródło: Shutterstock
Opublikowano: 2024-03-15

O roli farmaceuty w opiece nad pacjentem z chorobami sercowo-naczyniowymi

„Rola farmaceuty w opiece nad pacjentem z chorobami sercowo-naczyniowymi” – to tytuł VII Ogólnopolskiej Konferencji Opieki Farmaceutycznej, która odbędzie się 23 marca. Organizuje ją Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Oddział Łódź.

Organizowana corocznie Ogólnopolska Konferencja Opieki Farmaceutycznej umożliwia studentom farmacji poszerzenie świadomości w opiece nad pacjentem. Nowoczesna farmacja to współpraca całego personelu medycznego, w tym również farmaceutów. Holistyczne podejście do pacjenta jest kluczem do osiągnięcia sukcesu w farmakoterapii. To właśnie doszkalanie się już na etapie studiów, poprzez udział w wydarzeniach takich jak OKOF, przyczynia się do realizacji idei nowoczesnej opieki farmaceutycznej.

Tegoroczna odsłona skupia się na roli farmaceuty w opiece nad pacjentem z chorobami sercowo-naczyniowymi. Jedną z najliczniejszych grup pacjentów, z którymi farmaceuci spotykają się podczas pracy w aptece ogólnodostępnej, stanowią właśnie pacjenci cierpiący na schorzenia układu sercowo-naczyniowego. Wielu z nich przyjmuje jednocześnie kilka leków (tzw. wielolekowość), która jest powodem występowania interakcji lekowych, mogących powodować dyskomfort pacjenta, a nawet zagrożenie życia lub zdrowia. Doradztwo i edukacja pacjenta w zakresie schorzeń kardiologicznych zdarzają się farmaceutom bardzo często, dlatego też aktualna i usystematyzowana wiedza z tego zakresu jest niezbędnym narzędziem w pracy z pacjentem.

W trakcie panelu edukacyjnego studenci wysłuchają specjalistów z całej Polski. Wykłady będą dotyczyć m.in. odpowiedzialności prawnej farmaceuty, budowania przez niego marki, pracy żywieniowej z pacjentem kardiologicznym, optymalizacji farmakoterapii chorób sercowo-naczyniowych. Podczas wydarzenia studenci i studentki IV i V roku farmacji wezmą udział w dwóch konkursach, sprawdzających wiedzę i umiejętności, które są filarami ich przyszłej pracy zawodowej: Studenckim Konkursie Receptury Aptecznej i Studenckim Konkursie Opieki Farmaceutycznej.

VII Ogólnopolska Konferencja Opieki Farmaceutycznej odbędzie się 23 marca na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Organizatorem jest Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Oddział Łódź, a patronem medialnym „Forum Akademickie”. Szczegółowe informacje dostępne są na Facebooku oraz Instagramie.

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji jest samorządną i apolityczną organizacją non-profit zrzeszającą około 1400 studentów i absolwentów farmacji z całej Polski. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Farmacji (EPSA) oraz Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF). Do głównych celów organizacji należą m.in. promowanie profilaktyki zdrowotnej wśród społeczeństwa, dbanie o rozwój wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej przyszłych farmaceutów, a także poszerzanie wiedzy odnośnie możliwości ścieżek kariery po studiach.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)