Aktualności
Konferencje
11 Maja
Opublikowano: 2022-05-11

O roli i miejscu języka obcego w komunikacji międzykulturowej.

W dniach 25–27 maja w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odbędzie się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Lingwokulturologia w glottodydaktyce i badaniach językoznawczych”.

Konferencja będzie poświęcona lingwokulturologii i jej implikacjom glottodydaktycznym ze szczególnym uwzględnieniem roli i miejsca języka obcego w komunikacji międzykulturowej. Jej celem jest wymiana doświadczeń i osiągnięć naukowych lingwistów z różnych zakątków świata pozwalająca ustalić aktualny stan i kierunek badań w zakresie językoznawstwa i nauk o komunikacji.

Częściami składowymi szeroko rozumianej lingwokulturologii są dwa rodzaje kompetencji: lingwokultorogiczna i interkulturowa. Uzasadnienie badań o charakterze lingwokulturologicznym wymaga więc konkretyzacji przedmiotu badań w relacji kulturologia i językoznawstwo w kontekście ich wzajemnych powiązań oraz uwarunkowań. Referaty wygłoszone podczas konferencji będą dotyczyć niejednoznacznie interpretowanych pojęć, takich jak transformacja międzykulturowa oraz lingua mentalis (koncepty kognitywne i kulturowe), z uwzględnieniem czynników narodowościowo-kulturowych, determinujących komunikację międzykulturową. Wydarzenie, z racji szerokiej formuły tematycznej, stanowi również platformę prezentacji wyników pracy naukowej w dyscyplinie językoznawstwo.

Uczestnikami konferencji będą językoznawcy z Polski oraz przedstawiciele uczelni zagranicznych, m.in. z Hiszpanii, Litwy, Serbii oraz Białorusi. Wydarzenie odbędzie się w dniach 25–27 maja w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Organizatorzy zapowiadają także transmisje online.

Projekt finansowany jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)