Aktualności
Konferencje
23 Sierpnia
Opublikowano: 2023-08-23

O wsparciu potencjału dydaktycznego uczelni

Piąta edycja konferencji „Ars Docendi – wsparcie potencjału dydaktycznego uczelni” odbędzie się pod koniec września na Uniwersytecie Jagiellońskim. Oprócz zagadnień związanych z doskonaleniem kompetencji dydaktycznych poruszone zostaną również kwestie dobrostanu psychicznego studentów i studentek oraz osób prowadzących zajęcia. 

Wydarzenie adresowane jest do osób zainteresowanych budowaniem kultury jakości w szkołach wyższych, profesjonalizacją roli nauczyciela akademickiego oraz rozwojem kompetencji dydaktycznych pracowników uczelni. Tegoroczna odsłona konferencji odbędzie się w dniach 25–26 września. Dyskusje skoncentrują się wokół trzech bloków tematycznych:

  • Doskonałość Dydaktyczna Uczelni: Co planowano, a co zrobiono w ramach tych projektów? Czego się przy tej okazji nauczono? Z jakimi wyzwaniami trzeba się było zmierzyć? Jak projekty DDU wpływają na transformację dydaktyczną uczelni, które je podjęły?

– Zależy nam na rzetelnej odpowiedzi na te pytania,  na usłyszeniu głosu uczelni różnego typu i różnej wielkości, na dalszym rozwoju i sieciowaniu oraz konsolidacji środowiska wspierającego rozwój kompetencji dydaktycznych kadry i budującego systemowo doskonałość dydaktyczną uczelni – piszą organizatorzy.

  • Dydaktyka akademicka w znaczeniu „nauczanie i uczenie się studentów i studentek”

– Zapraszamy do wymiany przykładów dobrych praktyk, w kontekście rozwoju kompetencji przyszłości, a także do rozmowy na temat cyfryzacji kształcenia i jej wyzwań – w edukacji zdalnej, a także w przygotowaniu osób studiujących do współpracy w wirtualnych zespołach (w tym Gospodarce 4.0), w stosowaniu AI w edukacji itd. – zachęcają organizatorzy.

  • Dobrostan psychiczny osób studiujących oraz ich nauczycielek i nauczycieli  

– Chodzi nam o  funkcjonowanie młodych dorosłych nie tylko w kontekście edukacyjnym, ale i społecznym, osobistym, zdrowotnym oraz próbę odpowiedzi na pytanie:  Jak sobie z tym możemy próbować radzić w procesie dydaktycznym? W jakim stopniu rozwiązaniem jest personalizacja/indywidualizacja pracy z osobami studiującymi? Jak i czy przygotowywać kadrę do interwencji w sytuacjach kryzysowych w środowisku akademickim? Czy osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne muszą być współczesnymi herosami? Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu? Co z postawą „nadodpowiedzialności” kadry dydaktycznej?

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają szczególnie osoby prowadzące zajęcia, doktorantki i doktorantów oraz wszystkich innych zainteresowanych budowaniem kultury jakości kształcenia na polskich uczelniach. Przedstawione zostaną wyniki badań w zakresie dydaktyki akademickiej, zarządzania szkolnictwem wyższym, w tym szczególnie zasobami ludzkimi na uczelniach, a także badań na temat diagnostyki potrzeb, strategii, metod, organizacji oraz ewaluacji procesu rozwoju kompetencji dydaktycznych doktorantów i doktorantek oraz osób prowadzących zajęcia dydaktyczne.

Konferencję realizuje Dział Rozwoju i Jakości Kształcenia Centrum Wsparcia Dydaktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Radą na rzecz Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej Ars Docendi. Szczegółowe informacje na stronie internetowej wydarzenia.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)