Aktualności
Konferencje
25 Maja
Opublikowano: 2020-05-25

O współpracy międzynarodowej w dobie pandemii

Współpraca międzynarodowa – możliwości działania w trybie zdalnym – to temat kolejnego webinarium organizowanego przez Fundację Rektorów Polskich wraz z PCG Academia, przy wsparciu  Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i pod patronatem Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Koronawirus dotyka szkoły wyższe w ich działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej. Władze rektorskie stają zatem przed koniecznością realizacji kluczowych procesów dla funkcjonowania uczelni w zupełnie nowych warunkach. Webinaria, których patronem medialnym jest „Forum Akademickie”, są doskonałą platformą wymiany doświadczeń i upowszechniania dobrych praktyk w gronie przedstawicieli uczelni (m.in. rektorów, prorektorów, kanclerzy, dziekanów, osób pełniących funkcje kierownicze), interpretacji obecnie obowiązujących przepisów prawnych czy formułowania wspólnego stanowiska w sprawie reguł systemowych, dotyczących działania uczelni oraz aspiracji i obaw członków jej wspólnoty.

Pandemia ma negatywny wpływ na umiędzynarodowienie uczelni. Bardzo ograniczona została międzynarodowa mobilność studentów i pracowników szkolnictwa wyższego. Ograniczane są również budżety przeznaczone na internacjonalizację i projekty międzynarodowe. Rodzą się również pytania o długookresowy wpływ Covid-19 na internacjonalizację nauki i szkolnictwa wyższego. Właśnie tej problematyki dotyczyć będzie najbliższy webinar, który odbędzie się w czwartek 28 maja o godzinie 13:30.

Głos zabiorą eksperci:

  • prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki – przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Politechnika Łódzka,
  • prof. dr hab. Wiesław Banyś – wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Śląski,
  • dr hab. Maria Próchnicka, prof. UJ – sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Webinar poprowadzą prof. Jerzy Woźnicki i prof. Łukasz Sułkowski, a w roli moderatora wystąpi prof. dr hab. Marek Kwiek – dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek 28 maja o godz. 13:30. Rejestracja za pomocą formularza na stronie: www.pcgacademiawebinaria.pl. Tam też znajdują się szczegóły dotyczące kolejnych webinariów.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)