Aktualności
Konferencje
02 Września
Opublikowano: 2021-09-02

O współpracy nauki i biznesu na Pomorzu

Współpraca nauki i biznesu siłą napędową Pomorza – pod takim hasłem 10 września odbędzie się Forum Akademicko-Gospodarcze organizowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku we współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Fundacją Interizon.

Szkolnictwo wyższe jest sektorem, który ma szansę stać się świadomym inicjatorem innowacji i rozwoju gospodarczego. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku – jeden z liderów pośród niepublicznych uczelni w Polsce – od lat buduje nowoczesny model zarządzania, oparty nie tylko na podejściu administracyjnym. Współpraca przedsiębiorstw z sektorem nauki pozwala na nawiązanie nowych kontaktów, pozyskanie dla firmy nowych inwestorów, partnerów biznesowych, odbiorców technologii, a także zdobycie nowych rynków zbytu. Wartość dodaną współpracy nauki i biznesu stanowi wreszcie podniesienie poziomu przedsiębiorczości i innowacyjności całego regionu, co sprzyja budowie gospodarki opartej na wiedzy w Polsce.

Uczelnia powinna być jednym z podmiotów kreujących nowoczesną gospodarkę, wspierając rynek pracy nie tylko poprzez wprowadzanie oferty edukacyjnej skrojonej na potrzeby regionu, lecz również transfer innowacji do gospodarki.

Jednym z elementów przyczyniających się do szerszej współpracy nauki i biznesu ma być Forum Akademicko-Gospodarcze organizowane 10 września w Gdańsku. Wydarzenie adresowane jest do przedsiębiorców, właścicieli firm i ich pracowników, a także przedstawicieli nauki oraz wszystkich tych, którzy są zainteresowani budowaniem gospodarki opartej na naukowo-biznesowej kooperacji.

Zakres tematyczny Forum:

  • Prezentacja potencjału Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku w zakresie współpracy z biznesem.
  • Analiza procesu transferu technologii na uczelniach niepublicznych.
  • Możliwości finansowania projektów innowacyjnych i B+R w modelu współpracy nauki i biznesu w latach 2021–27.
  • Dobre praktyki współpracy nauki z biznesem na przykładzie Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.
  • Networking na kampusie.

Forum Akademicko-Gospodarcze „Współpraca nauki i biznesu siłą napędową Pomorza” odbędzie się w piątek, 10 września, w godz. 10:00 – 14:00 w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238 A (aula B200). W razie zaostrzenia obostrzeń związanych z pandemią SARS-CoV-2 wydarzenie zostanie zorganizowane w formule online. Udział w Forum jest bezpłatny. Zapisy przyjmowane są do 6 września. Partnerem medialnym wydarzenia jest „Forum Akademickie”.

MK

Program Forum Akademicko-Gospodarczego

Dyskusja (0 komentarzy)