Aktualności
Konferencje
14 Kwietnia
Źródło: WSZOP
Opublikowano: 2023-04-14

O zagrożeniach w rozwoju dzieci i młodzieży w warunkach izolacji społecznej

W Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zorganizowano drugą z cyklu konferencji „Psychospołeczne i kryminologiczne zagrożenia przestępczością”. Tym razem dyskutowano o zagrożeniach w psychospołecznym rozwoju dzieci i młodzieży w warunkach izolacji społecznej.

W trakcie sesji plenarnych debatowano o czynnikach ryzyka zagrażających prawidłowemu rozwojowi psychospołecznemu dzieci i młodzieży w ujęciach: psychologicznym, kryminologicznym i medialno-cybernetycznym. Szczególną uwagę zwrócono na aktualne zagadnienia związane z problematyką patotreści i patostreamingu, zaprezentowano nowe wyniki oraz wnioski z  przeprowadzonych badań w zakresie poziomu znajomości tematu wśród nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego. Zagadnienie okazało się szczególnie istotne z uwagi na skalę rozpowszechnienia się zjawiska patotreści wśród dzieci i młodzieży.

Ważna dyskusja dotyczyła również stanów emocjonalnych towarzyszących osobom małoletnim w trakcie izolacji społecznej. Zaprezentowano statystyki KGP dotyczące samobójstw i prób samobójczych osób poniżej 18 roku w okresie przed pandemią COVID-19 oraz w trakcie jej trwania. Podkreślono nasilenie się ujemnych wskaźników zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży, jakie obserwuje się na całym świecie. To każe zastanowić się nad skuteczniejszymi niż dotychczasowe sposobami dbania o psychiczny dobrostan oraz zapobiegania przejawom psychopatologii w tej grupie wiekowej. Dyskutanci podkreślili szczególną przydatność wiedzy z zakresu psychotraumatologii oraz uwzględnienie jej w pracy z dziećmi i młodzieżą w domu rodzinnym i wszystkich innych środowiskach społeczno-wychowawczych.

Przedstawiono również interesujące wyniki badań w zakresie kondycji uczniów szkół podstawowych i  ponadpodstawowych powracających po zdalnej edukacji w Polsce do nauki stacjonarnej. Wyniki badań wykazały, że młodzież odczuwa lęk z powodu powrotu do tradycyjnego sposobu kształcenia.

Poruszono kwestie obaw i korzyści wynikających z udziału w zajęciach warsztatowych oraz subiektywnych ocen umiejętności społecznych nabytych w ich trakcie. Wykazano zasadność prowadzenia w szkołach ćwiczeń zachowań pożytecznych z punktu widzenia przebiegu socjalizacji, takich jak efektywne komunikowanie się, rozwiązywanie konfliktów, współpraca, a także innych, służących przyjmowaniu korzystnych postaw społecznych, nie tylko w obliczu skutków pandemii COVID-19.

W trakcie konferencji zaprezentowano także model ułomnej regulacji osobowości asocjalnej UROA aotorstwa prof. Jana M. Stanika, którego (w oparciu o podłoże teoretyczne) strukturę i funkcjonalne właściwości autor przedstawił w publikacji „Psychologia asocjalności i przestępczości nieletnich”.

Podczas obrad wygłoszono siedemnaście referatów, afiliowanych przez: Wyższą Szkołę Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Uniwersytet SWPS w Katowicach, Akademię Górnośląską w Katowicach, SO ZOZ MSWiA w Katowicach, Uczelnię Techniczno-Handlową im. H. Chodkowskiej w Warszawie, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach, Wyższą Szkołę Biznesu i Nauki o Zdrowiu w Łodzi, Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademię Nauk Stosowanych w Raciborzu.

W wydarzeniu wzięło udział 150 uczestników, przedstawicieli środowiska akademickiego oraz otoczenia społeczno-gospodarczego, pedagogów, rodziców, przedstawicieli młodzieży. Byli to reprezentanci zespołów szkolno-przedszkolnych, szkół podstawowych i średnich, ośrodków pomocy społecznej, kuratorzy okręgowi Sądów Okręgowych (w Katowicach, w Sosnowcu), sądów rejonowych, służb mundurowych.

Konferencja została objęta patronatem honorowym przez Ministra Edukacji i Nauki.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)