Aktualności
Konferencje
23 Lutego
Opublikowano: 2022-02-23

O zarządzaniu nauką

Ósma edycja Seminarium Uczelnianych Baz Wiedzy odbędzie się online w dniach 7–10 marca. To największe w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie poświęcone zarządzaniu nauką.

Seminarium Uczelnianych Baz Wiedzy, organizowane cyklicznie od roku 2014, jest miejscem spotkań przedstawicieli świata nauki, kierownictwa uczelni odpowiedzialnego za badania, pracowników bibliotek oraz osób tworzących systemy informacji o nauce. Od samego początku jest ważnym forum dyskusji na tematy związane z systemami CRIS (Current Research Information Systems) i ich wdrażaniem w uczelniach.

O ile początkowo celem konferencji była przede wszystkim wymiana poglądów i doświadczeń twórców systemu Omega-PSIR z zespołami wdrażającymi system na swoich uczelniach, pracownikami nauki i specjalistami w zakresie ewaluacji nauki, to począwszy od roku 2018 roku formuła spotkań została rozszerzona o problemy zarządcze związane z badaniami naukowymi, zagadnienia oceny dorobku naukowego i ewaluacji dorobku uczelni.

Włączenie się organizatorów, a także wielu uczelni, do współpracy z organizacją EuroCRIS spowodowało, że konferencja przybrała wymiar międzynarodowy i obecnie jest to największe wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej poświęcone zagadnieniom związanym z zarządzaniem nauką.

VIII Seminarium Uczelnianych Baz Wiedzy odbędzie się w formule online w dniach 7–10 marca. Wśród tematów m.in.:

  • organizacja procesów ewaluacji na uczelniach;
  • wykorzystanie systemów CRIS do oceny naukowców;
  • zagadnienia związane z danymi badawczymi;
  • widoczność uczelni w rankingach światowych;
  • metody ewaluacji nauki, tradycyjne, nowe propozycje;
  • doświadczenia z ewaluacji 2017–2021;
  • wpływ badań naukowych na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Jak co roku w gronie prelegentów znajdą się wybitni specjaliści z całego świata. Konferencja jest bezpłatna, prowadzona będzie częściowo w języku polskim, a częściowo w języku angielskim. Więcej informacji i rejestracja (otwarta do 3 marca) na stronie: https://conference.omegapsir.io/pl.

Organizatorami wydarzenia są: Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej i firma Sages – autoryzowany dostawca systemu Omega-PSIR. Seminarium odbywa się pod auspicjami rektora Politechniki Warszawskiej. Patronatem objął je przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Patronem medialnym jest „Forum Akademickie”.

MK

VIII Seminarium Uczelnianych Baz Wiedzy

 

Dyskusja (0 komentarzy)