Aktualności
Konferencje
13 Maja
Opublikowano: 2024-05-13

O zarządzaniu w Gospodarce 4.0

W lipcu na Uniwersytecie w Białymstoku odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie w Gospodarce 4.0”. Wydarzenie adresowane jest do przedstawicieli nauki oraz przedsiębiorców.

To druga edycja konferencji „Zarządzanie w Gospodarce 4.0”. Doświadczenia wyniesione przez organizatorów z premierowej odsłony jasno wskazują potrzebę międzysektorowego dyskursu na temat zmian w procesach i modelach biznesowych z udziałem świata nauki, biznesu oraz administracji. Ciągle dokonująca się transformacja w kierunku Przemysłu 4.0 sprawia, że przedsiębiorstwa dostrzegają nowe problemy związane z zarządzaniem
pozyskanymi czy też wytworzonymi technologiami oraz coraz większą potrzebę współpracy z nauką.

Główną ideą konferencji „Zarządzanie w Gospodarce 4.0” jest stworzenie przestrzeni sprzyjającej wymianie doświadczeń pomiędzy nauką a biznesem. To doskonała okazja do aktualizacji, pogłębienia i wymiany wiedzy z zakresu zarządzania w dobie czwartej rewolucji przemysłowej.

W programie zaplanowano sesje tematyczne:

  • społeczne wyzwania Gospodarki 4.0 – kapitał ludzki, kompetencje menedżerów i pracowników;
  • innowacje, innowacyjność przedsiębiorstw, system innowacji otwartych, transfer technologii;
  • transformacja łańcuchów wartości i modele biznesowe w Gospodarce 4.0;
  • struktury sieciowe – kompetencje relacyjne przedsiębiorstw i kompetencje relacyjne ponadsektorowe (biznes, nauka, administracja).

Konferencja „Zarządzanie w Gospodarce 4.0” odbędzie się w dniach 11–12 lipca. Pierwszy dzień zaplanowano w siedzibie współorganizatora konferencji – firmy SaMASZ sp. z o.o., drugi – na Wydziale Zarządzana Uniwersytetu w Białymstoku. Rejestracja trwa do 9 czerwca. Szczegółowe informacje na stronie internetowej wydarzenia.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)