Aktualności
Konferencje
11 Kwietnia
Opublikowano: 2022-04-11

Oblicza postpamięci 5 – konflikty czy negocjacje?

„Oblicza postpamięci 5 – konflikty czy negocjacje?” – to tytuł interdyscyplinarnej konferencji naukowej organizowanej przez Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Wydarzenie odbędzie się w dniach 25–26 października w Krakowie. 

Chociaż książka Michaela Rothberga „Pamięć wielokierunkowa. Pamiętanie Zagłady w epoce dekolonizacji” ukazała się ponad dekadę temu, pytania, które autor w niej stawia, wydają się wciąż aktualne. Najważniejsze z nich: czy pamięć musi być źródłem konfliktów, czy też może stać się obszarem negocjacji, pozostaje wciąż bez odpowiedzi.

Namysł nad tym zagadnieniem będzie główną osią tematyczną interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Oblicza postpamięci 5 – konflikty czy negocjacje?”. Punkt wyjścia stanowi koncepcja pamięci wielokierunkowej Rothberga. Podobnie jak w poprzednich edycjach, organizatorzy proponują zawęzić pole poszukiwań do zjawisk zachodzących w sferze postpamięci, czyli zgodnie z definicją Marianne Hirsch, wśród generacji dziedziczących traumy pokoleniowe po swoich bliższych lub dalszych przodkach.

Nie nakładamy jednak żadnych ograniczeń geograficznych ani czasowych. Nadal pragniemy, by konferencja była miejscem spotkań badaczy reprezentujących różne dziedziny i podejścia teoretyczne oraz metodologiczne. Dlatego zaproszenie kierujemy do kulturoznawców, historyków, literaturoznawców, językoznawców, socjologów, psychologów, politologów, historyków sztuki, filmoznawców, teatrologów, architektów – zachęcają organizatorzy.

I proponują podjęcie refleksji nad następującymi zagadnieniami:

  • czy pamięć zbiorowa zbudowana wokół danej traumy zawsze musi przesłaniać pamięć związaną z inną traumą i z nią konkurować?
  • w jaki sposób realizuje się negocjowanie (różnych) pamięci w przestrzeni społecznej? Czy pokojowa interakcja jest w ogóle możliwa, zważywszy na temperaturę emocjonalną sporów wokół dawnych wydarzeń?
  • jak zachowują się wobec siebie grupy społeczne, które swoją tożsamość zbudowały na pamięci różnych wydarzeń lub różnej pamięci tych samych wydarzeń?
  • czy konflikty pamięci ujawniają się tylko w obszarze społecznym, czy też mogą dotyczyć jednostki? Innymi słowy, czy jednostka może nosić w sobie różne traumy odziedziczone i jak sobie z tym radzi? Czy autobiograficzna narracja tożsamościowa pozwala jednostce skutecznie przezwyciężać konflikty pamięci?

Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Ann Rigney (Universiteit Utrecht). Konferencja odbędzie się 25–26 października w Krakowie, w siedzibie Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych przy ul. Władysława Reymonta 4. Języki konferencji: polski i angielski (będzie zapewnione tłumaczenie symultaniczne).

Rejestracja do 31 maja za pomocą formularza: https://forms.office.com/r/5z0hqn1jhh. Wydarzenie organizują Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego pod patronatem Sekcji Badań nad Dziedzictwem i Pamięcią Kulturową Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Więcej szczegółów na stronie internetowej i na Facebooku.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)