Aktualności
Konferencje
19 Listopada
Źródło: www.uwb.edu.pl
Opublikowano: 2021-11-19

Obraz świata roślin we frazeologii i przysłowiach

Ponad 30 badaczy z 10 państw, m.in. Chorwacji, Polski, Rosji, Ukrainy, Hiszpanii, Chin i RPA, weźmie udział w X Międzynarodowym Sympozjum Intercontinental Dialogue on Phraseology. Naukowe spotkanie odbędzie się w sobotę 20 listopada. Obradom w formule zdalnej mogą przysłuchiwać się wszyscy zainteresowani. 

„Chłop jak dąb”, „trząść się jak osika”, „czerwony jak pomidor”… Rośliny są częstym elementem stałych połączeń wyrazowych i przysłów, co daje z kolei asumpt do ciekawych dociekań badaczom języka z całego świata. Obraz świata roślin we frazeologii i przysłowiach będzie tematem X Międzynarodowego Sympozjum Intercontinental Dialogue on Phraseology.

Stałe połączenia wyrazowe mające w składzie nazwy roślin odwołują się do obszaru rzeczywistości pozajęzykowej o silnym osadzeniu kulturowym, do wyobrażeń powszechnie znanych przedstawicieli flory. Szeroko rozumiana frazeologia roślinna może być przedstawiana w różnych perspektywach badawczych, czego przykładem będą wystąpienia prelegentów. Poza głównym tematem poruszone zostaną również ogólne kwestie związane ze stałymi połączeniami wyrazowymi, głównie frazeologizmami i przysłowiami – zapowiada dr hab. Joanna Szerszunowicz, prof. UwB, koordynator merytoryczny wydarzenia.

Sympozjum odbędzie się w formie zdalnej, na platformie Blackboard. Obradom mogą przysłuchiwać się wszyscy zainteresowani. Program oraz linki do poszczególnych sesji można znaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu w Białymstoku.

Wydarzenie organizowane jest przez Międzynarodowy Ośrodek Badań Frazeologicznych i Paremiologicznych działający na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z Uniwersytetem Zagrzebskim (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Komitet  Frazeologii Chorwackiej i Porównawczej).

źródło: UwB

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)