Aktualności
Konferencje
13 Września
Opublikowano: 2022-09-13

Obsługa prawna uczelni

W dniach 24–26 października w Toruniu odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Obsługa prawna uczelni”. Organizatorem jest fundacja Instytut Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

Tematyka konferencji koncentruje się wokół prawnych aspektów reformy nauki i szkolnictwa wyższego. Celem wydarzenia jest prezentacja wybranych zagadnień, wymiana poglądów i doświadczeń związanych z wdrażaniem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Chodzi również o analizę najnowszych zmian – tych już obowiązujących oraz projektowanych.

Program konferencji został podzielony na bloki tematyczne, w ramach których zostaną omówione aktualne
problemy i najnowsze orzecznictwo. Pierwszego dnia poruszone zostanie zagadnienie profesjonalnego pełnomocnika przed sądem administracyjnym. Nazajutrz będzie mowa o specyfice funkcjonowania obsługi prawnej w uczelni, akademickim prawie pracy oraz aktualnych problemach studentów. Ostatni dzień poświęcono odpowiedzialności dyscyplinarnej w szkolnictwie wyższym oraz pomocy materialnej dla studentów. Przewidziano czas na pytania i dyskusję.

W roli prelegentów wystąpią eksperci reprezentujący różne ośrodki akademickie: prof. dr hab. Jan Paweł Tarno – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku, autor publikacji i komentarzy z zakresu postępowania przed sądami administracyjnymi oraz prawa akademickiego; dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz – kierownik Katedry Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr Dorota Sylwestrzak – adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny; Marcin Chałupka – radca prawny, kanclerz Akademii Zamojskiej, na przełomie 2020/2021 r. ekspert w Departamencie Prawa Szkolnictwa Wyższego i w Departamencie Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Jacek Pakuła – prawnik związany z Instytutem Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

Adresatami konferencji są osoby odpowiedzialne za obsługę prawną uczelni, w szczególności adwokaci
i radcowie prawni oraz pracownicy biur i działów prawnych. Wydarzenie odbędzie się w dniach 24–26 października w Toruniu. Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.ipswin.pl.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)