Aktualności
Konferencje
09 Czerwca
Opublikowano: 2023-06-09

Od poniedziałku w Lublinie Międzynarodowy Kongres Edukacji Pozaformalnej

Pierwsza edycja Międzynarodowego Kongresu Edukacji Pozaformalnej „Całożyciowa KreAktywność” odbędzie się w dniach 12–14 czerwca w Lublinie. Wydarzenie organizowane jest w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona osób zajmujących się teorią i praktyką edukacji pozaformalnej, m.in. przedstawicieli organizacji pozarządowych, osób uczących się, kadry nauczycielskiej, pracowników akademickich czy przedstawicieli instytucji kultury. Ma być platformą wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie edukacji pozaformalnej.

W Kongresie weźmie udział prawie 250 osób. Gośćmi specjalnymi będą: dr Irving Leonard Finkel – brytyjski filolog i asyriolog, specjalista od starożytnych gier planszowych oraz dr Anette Klinkert – znana na arenie międzynarodowej networkerka, facylitatorka i trenerka w dziedzinie komunikacji naukowej, zaangażowania społecznego oraz rozwoju miast i regionów opartego na wiedzy.

W trakcie trzech dni zaplanowano między innymi: wizyty studyjne, konferencję naukowo-metodyczną, warsztaty oraz kiermasz dobrych praktyk. Na terenie Kampusu Zachodniego UMCS będzie funkcjonowało Miasteczko Organizacji Pozarządowych.

I Międzynarodowy Kongres Edukacji Pozaformalnej „Całożyciowa KreAktywność” rozpocznie się w poniedziałek 12 czerwca. Wydarzenia stacjonarne umiejscowione zostaną na terenie Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS przy ul. Głębokiej 43–45 oraz w przestrzeni miasta. Transmisja online (13 czerwca) na wydziałowym kanale YouTube. Główne prelekcje i debaty tłumaczone będą na język angielski oraz na Polski Język Migowy. Szczegółowe informacje
dostępne są na stronie internetowej: www.edukacja-pozaformalna.umcs.pl.

Organizatorami Kongresu są: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Urząd Miasta Lublin oraz Fundacja „Sempre a frente” we współpracy z Sekcją Pedagogiki Sztuki Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Patronat medialny sprawuje „Forum Akademickie”.

MK

Program Kongresu

Dyskusja (0 komentarzy)