Aktualności
Konferencje
06 Marca
Opublikowano: 2019-03-06

Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej organizują IX Ogólnopolską Konferencję EPISTEME. Wydarzenie odbędzie się w dniach 25–26 maja w Lublinie.

Konferencja EPISTEME ma na celu rzetelną, akademicką dyskusję dotyczącą filozoficznej refleksji w zakresie m.in. filozofii religii, epistemologii, etyki i aksjologii, filozofii kultury czy metafizyki. Przedstawiciele wielu dziedzin nauki podejmą próbę filozoficznego oglądu proponowanej tematyki celem jej aktualizacji oraz promocji nauki.

Jak czytamy w zapowiedzi wydarzenia, obecnie filozofowanie jest niezwykle popularne, głównie ze względu na szczególny czas w historii ludzkich dziejów. Dynamiczny rozwój otaczającej rzeczywistości, rozwój takich idei, jak konsumpcjonizm, hedonizm materialistyczny czy postmodernizm, wymaga tworzenia nowych myśli, koncepcji, a także przedefiniowania zastanych problemów i stanowisk.

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz wszystkich pasjonatów filozofii. Gośćmi honorowymi będą: dr hab. Mieszko Tałasiewicz, prof. UW z Zakładu Semiotyki Logicznej Wydziału Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego; dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL z Instytutu Filozofii Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; dr hab. Paweł Sikora, prof. AIR z Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie.

Szczegóły i formularz rejestracyjny: http://www.konferencja-episteme.pl/.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)