Aktualności
Konferencje
26 Kwietnia
Opublikowano: 2019-04-26

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyber+Media

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyber+Media odbędzie się 8 czerwca w Lublinie. Uczestnicy dyskutować będą na temat społecznych aspektów cyfryzacji i wpływu nowych technologii na zmiany zachodzące w społeczeństwie.

Gośćmi honorowymi konferencji będą: prof. zw. dr hab. Jacek Dąbała z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, prof. dr hab. Iwona Hofman z Zakładu Dziennikarstwa Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz dr hab. Andrzej Radomski, prof. UMCS z Zakładu Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Wśród zagadnień poruszanych podczas wydarzenia znajdują się m.in. kwestie z zakresu współczesnej kultury rozwijającej się na fundamencie technologii cyfrowych, w szczególności:

  • historii i teorii mediów
  • teorii komunikowania
  • kultury uczestnictwa
  • Internetu i mediów społecznościowych (cyberprzemoc, zarządzanie mediami społecznościowymi)
  • historii i teorii gier komputerowych
  • sztuki nowych mediów (nowe media i kultura cyfrowa, rozwój medialabów)
  • cyfryzacji i digitalizacji
  • przemysłów kreatywnych (nowoczesne strategie marketingowe)

Konferencja odbędzie się w Ecotech Complex UMCS przy ul. Głębokiej 39 w Lublinie. Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 14 maja pod adresem: http://www.cyber-media.pl/rejestracja.

Organizatorem konferencji jest Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. „Forum Akademickie” jest patronem medialnym wydarzenia.

 

Dyskusja (0 komentarzy)