Aktualności
Konferencje
13 Maja
Źródło: TEB Akademia
Opublikowano: 2021-05-13

Forum Metodyczne o akademickiej edukacji zdalnej

Kształcenie zdalne daje uczelniom nowe możliwości – jak z nich skorzystają? Odpowiedzi udzielą eksperci ogólnopolskiego Forum Metodycznego. Wydarzenie organizowane przez Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia pod patronatem Polskiej Unii Edukacyjnej odbędzie się online w dniach 26–27 maja.

Według badań przeprowadzonych wśród studentów Wyższych Szkół Bankowych i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, aż 60% ankietowanych pozytywnie oceniło poprawę w jakości kształcenia wprowadzoną przez uczelnie w okresie od marca do czerwca 2020 r. Równie wysokie jest zadowolenie studentów z jakości prowadzenia wykładów online – średnia ocen wynosi aż 4,14 (w skali 1 do 5, gdzie 5 oznacza bardzo zadowolony). Podobnie ankietowani ocenili same działania podjęte przez uczelnie w reakcji na pandemię koronawirusa – średnia ocen to 8,05 (w skali 1 do 10, gdzie 10 oznacza bardzo zadowolony).

Z kolei według raportu przygotowanego przez FLOW Centrum Badawcze na temat postrzegania kształcenia zdalnego przez studentów, blisko połowa z nich uważa za porównywalną jakość kształcenia zdalnego i stacjonarnego. Dlatego w dobie nieuniknionych zmian na rynku edukacji w Polsce i na świecie, metody stałego podnoszenia jakości nauki zdalnej powinny stać się przedmiotem aktywnej dyskusji w środowisku akademickim.

Temu między innymi celowi służyć będzie ogólnopolskie Forum Metodyczne organizowane przez Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia pod patronatem Polskiej Unii Edukacyjnej. Udział w nim to dobra okazja do podsumowania dotychczas podjętych działań i osiągnięć w zakresie edukacji zdalnej oraz rozmowy o nadchodzących wyzwaniach.

Forum Metodyczne 2021 jest wydarzeniem, które zmierza do zintegrowania krajowego środowiska akademickiego w dążeniu do doskonalenia uczelnianej dydaktyki. Pozwoli ono na wymianę doświadczeń wyróżniających się uczelni publicznych i niepublicznych oraz przedstawienie aktualnych trendów w tym zakresie, europejskich i światowych. Tego rodzaju wydarzenie jest niezwykle potrzebne i oczekiwane przez większość szkół wyższych w Polsce – mówi dr Mieczysław Błoński, prezes Polskiej Unii Edukacyjnej.

Tegoroczne Forum Metodyczne będzie w całości poświęcone akademickiej edukacji zdalnej w dobie pandemii. Zaproszeni na wydarzenie prelegenci, wśród których znajdą się przedstawiciele takich uczelni, jak m.in. Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska, Akademia im. Leona Koźmińskiego, Uniwersytet SWPS, Collegium Civitas, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a także Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego i Europejskiej Federacji Pracowników Edukacji, przedstawią zagadnienia związane z przyszłością i dalszym rozwojem nauki prowadzonej w systemie online.

W trakcie Forum skoncentrujemy się na wszechobecnym już kształceniu zdalnym i funkcjonowaniu środowiska akademickiego w tych nowych warunkach. Liczę, że udział znakomitych prelegentów, w tym wystąpienie doktora nauk edukacyjnych Rodrigo Queiroz e Melo, wiceprezesa Europejskiej Federacji Pracowników Edukacji, poświęcone wyzwaniom edukacji zdalnej w pandemii, także z punktu widzenia międzynarodowego, pozwoli nam spojrzeć w przyszłość i skorzystać z wzajemnych doświadczeń. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania: czy kształcenie zdalne na trwałe zmieni model kształcenia akademickiego, czy zmieniły się oczekiwania wobec kompetencji wykładowców i jak efektywnie prowadzić zajęcia online – zapowiada Maciej Kolasiński, wiceprezes Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia.

Wydarzenie odbędzie się 26 i 27 maja br. w formule online w godzinach 10:00 – 13:30. Skierowane jest do reprezentantów środowiska akademickiego, ale udział w nim może wziąć każdy – wymagane jest jedynie wcześniejsze bezpłatne zgłoszenie przez stronę internetową: forum2021.teb-akademia.pl, gdzie oprócz formularza zgłoszeniowego można znaleźć program i szczegółowe informacje na temat prelegentów.

MK

Forum Metodyczne 2021 TEB Akademia

Dyskusja (0 komentarzy)