Aktualności
Konferencje
24 Września
Opublikowano: 2020-09-24

Pierwszy Kongres Filozofii Polskiej

W piątek, 25 września, rozpoczyna się dwudniowy Kongres Filozofii Polskiej. Organizatorem wydarzenia jest Katedra Filozofii w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego.

„Filozofia jako dążenie do wiedzy całościowej o rzeczywistości jest z założenia refleksją uniwersalną. Jednakże będąc dziedziną kultury kształtowanej przez człowieka i mającej na niego wpływ, uwzględnia nie tylko nasze ogólnie potrzeby intelektualne, wspólne dla wszystkich kultur, ale także te, które wynikają ze specyficznych doświadczeń historycznych i innych czynników. Dlatego też, tak jak istnieje polska literatura czy muzyka, która ukształtowała się jako coś odrębnego wśród literatur i muzyk innych krajów, tak istnieje też polska filozofia, będąca wytworem narodu polskiego i zrodzona oraz rozwinięta przez jego przedstawicieli. Jej najwięksi przedstawiciele to między innymi Józef M. Hoene-Wroński, Józef Gołuchowski, Bronisław Trentowski, Karol Libelt, August Cieszkowski, Kazimierz Twardowski, Wincenty Lutosławski, Kazimierz Ajdukiewicz, Roman Ingarden. Należy przypominać o jej tradycji, badać ją sumienie, szukać w niej inspiracji dla myśli współczesnej oraz dbać, aby znalazła należne miejsce w dziejach filozofii światowej. Należy podjąć trud jej dalszego rozwoju” – piszą w zapowiedzi Kongresu jego organizatorzy.

Zaplanowano następujące sekcje tematyczne:

  • Sekcja Historii Filozofii Polskiej
  • Sekcja Ontologii i Epistemologii
  • Sekcja Filozofii Politycznej i Społecznej
  • Sekcja Filozofii Dziejów i Filozofii Religii
  • Sekcja Antropologii Filozoficznej i Etyki
  • Sekcja Estetyki i Filozofii Kultury
  • Sekcja Filozofii Języka i Logiki
  • Sekcja witkiewiczowska
  • Sekcja rosyjskojęzyczna
  • Sekcja anglojęzyczna

Wydarzenie adresowane jest do osób, które zajmują się filozofią polską, czy to zawodowo, czy też z zamiłowania. Z uwagi na obostrzenia spowodowane pandemią koronawirusa Kongres będzie miał formę hybrydową: część uczestników (pierwszeństwo będą mieli przewodniczący sekcji, profesorowie i organizatorzy) będzie miała możliwość udziału na zasadzie tradycyjnej (stacjonarnej), a pozostali goście (w tym z zagranicy) będą pracować zdalnie (online). Przewidziana jest ogólnopolska transmisja wideo z sesji plenarnej obrad.

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest dr hab. Grzegorz Francuz, prof. UO, a przewodniczącym Komitetu Programowego dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO. Program ramowy oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://kongresfilozofiipolskiej.pl.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)