Aktualności
Konferencje
19 Grudnia
Opublikowano: 2019-12-19

Pierwszy Kongres Humanistów Polskich

W kwietniu przyszłego roku odbędzie się pierwszy Kongres Humanistów Polskich. Gospodarzem spotkania będzie Uniwersytet Łódzki. Rejestracja uczestników do 24 stycznia.

Kongres to spotkanie polskich uczonych reprezentujących wszystkie dyscypliny i specjalności humanistyczne. W zamierzeniu organizatorów ma być szeroko otwartym forum rozmów, dyskusji, wymiany myśli i różnorodnych stanowisk nawiązujących ze sobą dialog, jak i prowokujących do sporów i konfrontujących odmienne stanowiska. Ma się odbywać cyklicznie co dwa lata. Jednym z najważniejszych celów Kongresu jest prezentacja osiągnięć i dorobku środowiska, wskazanie wartości, które są dla nas ważne, i które pełnią (bądź winny pełnić) istotną funkcję w publicznym dyskursie i w życiu społecznym.

Pierwszy Kongres Humanistów Polskich odbędzie się pod hasłem „Humanistyka w XXI wieku”. Zachęca ono do przeglądu najważniejszych idei współczesnych badań humanistycznych, a także do wskazania i sformułowania najistotniejszych tendencji dotyczących przyszłości. Poszczególne wykłady i panele, prowadzone przez wybitnych przedstawicieli poszczególnych dyscyplin, dotyczyć będą m.in. kwestii interdyscyplinarności w humanistyce, znaczenia języka i literatury w nowej rzeczywistości społecznej, roli nowych przestrzeni, np. post- i biohumanistyki.

Kongres odbędzie się w terminie 20–23 kwietnia 2020 roku. Chętni do wzięcia udziału mogą rejestrować się do 24 stycznia poprzez formularz na stronie: https://kongreshumanistow.uni.lodz.pl/. Organizatorzy kierują specjalne zaproszenie do młodych humanistów zainteresowanych przedstawieniem krótkich komunikatów (15 min) w dwu panelach. Tematy wystąpień wraz z abstraktem (max. 600 słów), notą biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy, można przesyłać do 31 stycznia 2020 roku. Spośród zgłoszonych tematów wybrane zostaną te, które zostaną przedstawione podczas Kongresu. Wszystkie zgłoszone komunikaty – również nieprezentowane podczas Kongresu – zostaną opublikowane (po uzyskaniu pozytywnej recenzji naukowej) w książce pokongresowej.

„Zachęcamy Państwa do zabrania głosu w szerokiej debacie humanistycznej podczas Kongresu, a także do nadsyłania po jego zakończeniu własnych tekstów zainspirowanych panelami i wykładami, podejmujących z nimi szeroki, wielostronny i krytyczny dialog. W publikacji pokongresowej (w formie recenzowanej monografii) chcemy zamieścić wypowiedzi wszystkich uczestników” – napisano w zaproszeniu.

źródło: www.kongreshumanistow.unilodz.pl

Więcej informacji i zapisy

Dyskusja (0 komentarzy)