Aktualności
Konferencje
02 Lipca
Konferencja w 2019 r., źródło: Perspektywy
Opublikowano: 2021-07-02

Polskie uczelnie w światowej perspektywie

„Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą” – to tytuł cyklicznej konferencji, która już po raz piąty odbędzie się w dniach 15–16 lipca w Warszawie.

Wydarzenie jest integralnym elementem International Visibility Project prowadzonego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” w ramach programu DIALOG. Konferencja ma na celu analizę kluczowych kwestii związanych z europejskim i światowym wymiarem funkcjonowania polskich uczelni oraz budową ich międzynarodowej postrzegalności (visibility). Dyskusje będą się koncentrować wokół umacniania pozycji polskich uczelni w badaniach naukowych, naszego miejsca w rankingach światowych z grupy „Big-4” i innych, uniwersytetów europejskich i akredytacji międzynarodowych.

Konferencja odbywa się pod honorywm patronatem ministra edukacji i nauki. Otworzą ją: prof. Włodzimierz Bernacki – sekretarz stanu w MEiN, oraz prof. Arkadiusz Mężyk – przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Politechniki Śląskiej.

Podczas konferencji wystąpi grono światowej rangi specjalistów ds. rankingów, m.in. Phil Baty (Chief Knowledge Officer w Times Higher Education), Lu Wang (menedżerka ds. rankingów w Shanghai Ranking Consultancy), Bob Morse (dyrektor ds. badań danych w US News & World Report), Andrew MacFarlane (Quacqarelli Symond) oraz Gero Federkeil (szef U-Multirank).

Refleksjami o przyszłości szkolnictwa wyższego po pandemii podzielą się m.in. prof. Lauritz B. Holm-Nielsen (szef panelu ekspertów IDUB, b. rektor Uniwersytetu w Aarhus) i prof. Mirko Degli Esposti (prorektor Alma Mater Studiorum Università di Bologna).

Wystąpią również rektorzy i profesorowie czołowych polskich uczelni, m.in. prof. Bogumiła Kaniewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. Krzysztof Jóźwik (Politechnika Łódzka), prof. Marek Pawełczyk (przewodniczący Komitetu Polityki Naukowej, prorektor PŚl), prof. Piotr Stepnowski (Uniwersytet Gdański), prof. Izabella Pisarek (Uniwersytet Opolski), Joanna Osiejewicz (pełnomocnik prorektora UW ds. umiędzynarodowienia).

Wykład wprowadzający: Globalna superliga – dlaczego warto być wśród 1000 najlepszych uczelni badawczych na świecie wygłosi prof. Marek Kwiek – kierownik Centrum Badań nad Polityką Publiczną UAM w Poznaniu. Komentatorką podczas sesji będzie dr Anna Budzanowska, przewodnicząca Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Po zakończeniu pierwszego dnia obrad wręczone zostaną nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders Awards, honorujące uczelnie wnoszące największy wkład w budowanie prestiżu polskiej nauki na świecie.

Konferencja odbędzie się w hotelu Crowne Plaza w Warszawie. Udział jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na sali obrad, pierwszeństwo udziału w części „fizycznej” konferencji mają uczelnie uczestniczące w IntVP. Osoby spoza tych uczelni zainteresowane udziałem w konferencji „w realu” proszone są o zarejestrowanie się do 5 lipca. Termin zgłoszeń dla obserwatorów zdalnych mija 10 lipca. 

MK

Szczegółowy program konferencji

 

Dyskusja (0 komentarzy)