Aktualności
Konferencje
23 Lipca
Opublikowano: 2019-07-23

Pomiędzy Naukami – Science Beyond Disciplines

Wydziałowa Rada Samorządu Doktoranckiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizuje 8. edycję interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Pomiędzy Naukami – Science Beyond Disciplines”. Po raz pierwszy będzie ona miała charakter międzynarodowy.

Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów oraz młodych naukowców. Jak piszą organizatorzy, głównym celem jest stworzenie przestrzeni dla interdyscyplinarnego dialogu, który umożliwi lepsze zrozumienie podejmowanej tematyki badawczej z perspektywy różnych dziedzin nauki, zwiększenie innowacyjności badań i nawiązanie współpracy – również tej międzynarodowej. Tegoroczne spotkanie otwarte jest również na uczestników zagranicznych, którzy będą mieli możliwość zaprezentowania swoich posterów lub wygłoszenia prezentacji.

Początkowe edycje zbudowane były na trzech głównych filarach: chemii, fizyce i biologii. Jednak coraz częstsza wielowymiarowość podejmowanych badań wymusiła konieczność wzbogacenia naukowego obrazu konferencji o dodatkowe dyscypliny. Tegoroczny zakres tematyczny, poza naukami ścisłymi i przyrodniczymi, obejmować będzie również nauki inżynieryjno-techniczne, jak również nauki medyczne. Program konferencji jest jeszcze opracowywany, ale już wiadomo, że jeden z wykładów plenarnych wygłosi prof. dr hab. Wiesław Gruszecki, kierownik Zakładu Biofizyki w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który specjalizuje się w badaniach mechanizmów procesu fotosyntezy. Z kolei dr Sergey Yatsunenko, radiofizyk, absolwent Narodowego Uniwersytetu w Dniepropietrowsku, poprowadzi warsztat „Współczesna Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań – efektywne tworzenie nowych produktów i technologii”, podczas którego odpowie na pytania: dlaczego innowacje są trudne, jak prawidłowo rozwiązać problem, jak znaleźć właściwy problem do rozwiązania, jak planować skuteczny rozwój produktu na rynku, jak skutecznie tworzyć strategie dla własności intelektualnej oraz jak wykorzystać pragmatyczne innowacje w rozwoju firmy?

Wydarzenie odbędzie się w dniach 19–20 września tradycyjnie w chorzowskim Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Do 28 lipca trwa rejestracja uczestników czynnych, do 7 września – uczestników biernych.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)