Aktualności
Konferencje
16 Października
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2019-10-16

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – Jesienne Spotkanie Praktyków

„Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – Jesienne Spotkanie Praktyków” to tytuł seminarium, które odbędzie się 28 października w Warszawie. Problemy związane z pomocą materialną w kontekście Ustawy 2.0 omówi Jacek Pakuła z Zakładu Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Seminarium stanowi odpowiedź na licznie formułowane wątpliwości co do tytułowego tematu w kontekście przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zmiany w prawie weszły w życie z dniem 1 października. Nowym regulacjom poświęcono w całości m.in. VIII Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” (Toruń, 11–13 marca 2019 r.). W maju i czerwcu zorganizowano dodatkowo cykl szkoleń. Na kanwie zebranych pytań, problemów, wreszcie analizy nowych regulaminów przygotowano seminarium, którego program uwzględnia również dotychczasowe orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych.

Formuła spotkania koncentruje się wokół prezentacji wybranych zagadnień problemowych z uwzględnieniem czasu na dyskusję oraz pytania uczestników (istnieje możliwość przesłania własnych pytań do 21 października br.). Program uwzględnia następujące zagadnienia:

 • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • uprawnienie do pomocy, czyli jak liczyć 6 lat;
 • urlop a możliwość ograniczenia dostępu do pomocy materialnej;
 • charakter prawny terminu do złożenia wniosku o pomoc materialną;
 • odpowiednie stosowanie regulaminu świadczeń dla studentów do doktorantów;
 • stypendium rektora – kryteria i okres oceny;
 • powstanie niepełnosprawności a dostęp do stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 • trudna sytuacja materialna jako przesłanka uzyskania stypendium socjalnego;
 • tzw. samodzielność finansowa studenta a osiągnięcie pełnoletności przebywając w pieczy zastępczej;
 • zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny;
 • dochody pomijane i stypendia fundowane;
 • gospodarstwo rolne z uwzględnieniem dzierżawy i rolniczej spółdzielni produkcyjnej;
 • obowiązek alimentacyjny i przeliczenie alimentów;
 • przeliczenie dochodu w związku z jego uzyskaniem lub utratą;
 • zwiększenie stypendium socjalnego i odmowa przyznania tego świadczenia.

Seminarium poprowadzi Jacek Pakuła – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów WPiA UMK, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMK w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” organizowanej od 2012 r., Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich (od 2017 r.) i Konferencji Kierowników Studiów Doktoranckich (od 2018 r.). Autor opinii prawnych, artykułów prasowych i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej.

„Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – Jesienne Spotkanie Praktyków” odbędzie się 28 października w godz. 10:00–15:30 w AS-BUD Centrum Konferencyjne przy Al. Jerozolimskich 81 (obok Dworca PKP Warszawa Centralna). Opłaty:
• 490 zł
• 420 zł (w przypadku udziału dwóch i więcej osób z jednostki).
Opłata obejmuje: udział w seminarium; materiały szkoleniowe; certyfikat udziału; serwis kawowy i obiad.

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl

MK

Dyskusja (0 komentarzy)