Aktualności
Konferencje
21 Września
Opublikowano: 2023-09-21

Porozmawiajmy o akademii

„Porozmawiajmy o akademii. Indywidualizacja czy współpraca?” – pod takim hasłem Uniwersytet Wrocławski i Stowarzyszenie „Jesteśmy Uniwersytetem” organizują ogólnoakademicką debatę o przyszłości szkół wyższych. Wydarzenie odbędzie się 26 października.

Konferencja „Porozmawiajmy o akademii. Indywidualizacja czy współpraca?” to kolejne wydarzenie na Uniwersytecie Wrocławskim organizowane z inicjatywy Stowarzyszenia „Jesteśmy Uniwersytetem”. Debata ma służyć wymianie opinii na temat przyszłości szkół wyższych i procesów obserwowanych w społecznościach akademickich. Dyskusja będzie otwarta na punkt widzenia różnych grup: studentów, doktorantów, pracowników naukowych i administracyjnych, naukowców z innych ośrodków oraz osób z otoczeniaspołeczno-gospodarczego.

W tym roku zaproszenie do udziału w wydarzeniu przyjęli praktycy zajmujący się szkolnictwem wyższym:

  • prof. Piotr Stec, prawnik z Uniwersytetu Opolskiego, dyrektor Instytutu Nauk Prawnych i były dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (wygłosi wykład o prawnych modelach sterowania środowiskiem akademickim);
  • prof. Tomasz Szlendak, socjolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UMK, wiceprzewodniczący Komitetu Socjologii PAN oraz były członek Komitetu Polityki Naukowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wykład „Soloperacja. Chcemy w nauce kolektywów, a wychodzi dyktat”).

Konferencja odbędzie się 26 października w Sali Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego. Początek o godz. 9:00. Transmisja na kanale YouTube.

MK

Plakat 2

Dyskusja (0 komentarzy)