Aktualności
Konferencje
17 Listopada
Opublikowano: 2022-11-17

Post War Innovative Transformation of Ukraine

Choć wojna wciąż pustoszy Ukrainę, jednym z kluczowych wyzwań stojących przed tym krajem jest modernizacja jej gospodarki i podniesienie kompetencji mieszkańców. Pozwoli to po wojnie przekształcić Ukrainę w jedno ze światowych centrów innowacji, zabezpieczając jej niezawisły byt w przyszłości, a jednocześnie tworząc nowe, szerokie możliwości rozwojowe dla Polski.

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” wspólnie z Ukraińską Fundacją Talentów, prezydentem Lublina i partnerami akademickimi organizuje międzynarodową konferencję „Post War Innovative Transformation of Ukraine”. Wydarzenie z udziałem wybitnych przedstawicieli nauki i polityki oraz liderów życia społeczno-gospodarczego Ukrainy, USA, Polski i innych krajów Unii Europejskiej odbędzie się w dniach 1–2 grudnia w Lublinie. Honorowy patronat objęła małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

Tysiące ukraińskich kobiet, które wywołana przez Rosję wojna zmusiła do szukania schronienia w Polsce, należy postrzegać nie jako problem, ale jako szansę, ponieważ wiele z nich jest dobrze wykształconych i można je szybko nauczyć nowych, cyfrowych umiejętności. Koncentrując się na problemie adaptacji kobiet z Ukrainy do potrzeb gospodarki cyfrowej obu krajów, konferencja w Lublinie będzie odnosić się do doświadczeń z zakresu polsko-
ukraińskiej współpracy naukowej i edukacyjnej.

Podczas konferencji odbędzie się inauguracja projektu „INCUBATING FREEDOM for Ukraine – Adapting Women to Digital Economy”, który poprowadzi Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” posiadającą uznane kompetencje i osiągnięcia w promowaniu kobiet w dziedzinie IT i STEM. W ramach projektu, do którego realizacji zaproszono wiodące firmy technologiczne i czołowe uczelnie, ponad 30 tys. kobiet z Ukrainy i Polski zostanie przeszkolonych i przekwalifikowanych pod kątem potrzeb cyfryzującej się gospodarki.

Konferencja odbędzie się w hotelu „Focus Premium Lublin”. Języki robocze: polski, ukraiński i angielski. Program konferencji, link do rejestracji i zasady uczestnictwa znajdują się na stronie: www.ukraine.perspektywy.org.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)