Aktualności
Konferencje
14 Kwietnia
Opublikowano: 2021-04-14

Poznaj nasze badania i podejmij współpracę!

„Priorytetowe Obszary Badawcze Politechniki Śląskiej – osiągnięcia i wyzwania” to tytuł dwudniowej konferencji online, którą uczelnia organizuje w najbliższy czwartek i piątek, 15 i 16 kwietnia. Zaprezentuje na niej swój potencjał naukowy, zachęcając do współpracy w zakresie rozwijania nowych technologii. 

Politechnika Śląska wspiera rozwój nauki, gospodarki, przemysłu i szeroko rozumianego otoczenia przez prowadzenie działalności naukowej w sześciu Priorytetowych Obszarach Badawczych:

  • Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna
  • Sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych
  • Materiały przyszłości
  • Inteligentne miasta i mobilność przyszłości
  • Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0
  • Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka

Badania i rozwój sześciu POB wynikają bezpośrednio ze statusu Uczelni Badawczej, uzyskanego przez Politechnikę Śląską w 2019 r. Taki potencjał naukowy wraz z wysoką jakością kształcenia to jeden z kluczowych czynników budowania mocnej pozycji regionu górnośląsko-zagłębiowskiego w Polsce i za granicą. To także możliwość rozwijania nowych technologii we współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego. Jej zakres zostanie zaprezentowany podczas międzynarodowej konferencji „Priorytetowe Obszary Badawcze Politechniki Śląskiej – osiągnięcia i wyzwania”, która odbędzie się 15 i 16 kwietnia na platformie Zoom. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszej rejestracji: https://www.polsl.pl/konferencja-pob/rejestracja-konferencja-pob/.

Pierwszy dzień będzie przebiegał pod hasłem „Badania naukowe Politechniki Śląskiej w służbie społeczeństwu i gospodarce”. Będzie się można dowiedzieć, jakie prace badawcze są prowadzone na uczelni oraz jaką konkretną ofertą i technologią Politechnika Śląska dysponuje w zakresie: onkologii obliczeniowej i spersonalizowanej medycyny; sztucznej inteligencji i przetwarzania danych; materiałów przyszłości; inteligentnych miast i mobilności; automatyzacji procesów i Przemysłu 4.0; ochrony klimatu i środowiska oraz nowoczesnej energetyki.

W piątek z kolei, w sześciu sesjach panelowych prowadzonych w języku angielskim pod wspólnym hasłem „Aktualne wyzwania nauki”, wybitni eksperci z kraju i z zagranicy będą dyskutować o najbardziej aktualnych tematach, stawiać hipotezy, wymieniać poglądy, mówić o przyszłości nauki.

Zaproszenie od prof. dr. hab. inż. Marka Pawełczyka, prorektora Politechniki Śląskiej ds. nauki i rozwoju:

Adresatami konferencji są zarówno przedstawiciele świata akademickiego, jak również otoczenia społeczno-gospodarczego: samorządy, reprezentanci biznesu i przemysłu oraz organizacji pozarządowych. Wśród zaproszonych prelegentów są zarówno pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej, autorytety branżowe, jak również wybitni specjaliści i badacze z zagranicy.

Szczegółowy program konferencji: https://www.polsl.pl/konferencja-pob/.

MK

plakatI MK POB PS

Dyskusja (0 komentarzy)