Aktualności
Konferencje
29 Stycznia
Opublikowano: 2020-01-29

Problemy i perspektywy kultury współczesnej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy i perspektywy kultury współczesnej” odbędzie się 27 lutego w Krakowie. Na wydarzenie adresowane do kulturoznawców, etnologów, socjologów, filozofów i historyków, a także medioznawców oraz językoznawców można się rejestrować do 11 lutego.

Pojęcie kultury jest definiowane na wiele różnych sposobów. Jednak czym jest kultura współczesna? Czy wytworzyliśmy własną kulturę XXI w. czy może jednak czerpiemy z wytworów naszych przodków? Czy w dobie Internetu – dominacji Facebooka, Instagrama, Snapchata – sięganie do tradycji jest „modne”? – pytają organizatorzy w zapowiedzi konferencji, sugerując, że warto podjąć refleksję nad różnorodnością procesów kulturowych kształtujących formę współczesnego świata. Celem konferencji będzie akademicka dyskusja skupiająca się wokół kultury współczesnej, jej wpływu na społeczeństwo oraz kulturowych przemian, a także wymiana wiedzy między uczestnikami reprezentującymi różne dziedziny nauki i integracja środowiska naukowego. Podczas konferencji będą poruszane tematy związane m.in. z pojęciem kultury współczesnej, jej funkcjonowaniem w społeczeństwie oraz z problemami i perspektywami współczesnej kultury. Uczestnicy zastanowią się także, jakimi metodami badawczymi można badać ten współczesny wytwór społeczeństwa.

Konferencja kierowana jest do kulturoznawców, etnologów, socjologów, filozofów i historyków, a także medioznawców oraz językoznawców. Nie może też zabraknąć przedstawicieli muzeów etnograficznych i innych instytucji kulturalnych. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wygłoszenia wystąpienia ustnego, wysłuchania wystąpień zaproszonych gości honorowych oraz wydania rozdziału w monografii naukowej.

Gośćmi honorowymi konferencji będą: prof. zw. dr hab. Monika Kostera z Katedry Kultury Współczesnej w Instytucie Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (tytuł wystąpienia: Zarządzanie w czasach socjologicznego interregnum) oraz dr hab. Adam Pomieciński, prof. UAM, z Zakładu Antropologii Kulturowej Instytutu Antropologii i Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (tytuł wystąpienia: Antropologia kulturowa wobec współczesnych kryzysów społecznych).

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Patronat medialny sprawuje „Forum Akademickie”. Konferencja odbędzie się w czwartek, 27 lutego, w Krakowie. Do 11 lutego trwa rejestracja. Więcej informacji: http://www.konferencja-kulturawspolczesna.pl/.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)