Aktualności
Konferencje
17 Czerwca
Opublikowano: 2021-06-17

Przedwakacyjne webinaria PolDoc

Ewaluacja jednostek naukowych, efektywne poszukiwanie ofert stypendialnych, otwarte zasoby – tej tematyce poświęcone będą czerwcowe bezpłatne webinaria organizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów „PolDoc”. 

Już za pół roku rozpocznie się pierwsza ewaluacja osiągnięć naukowych według nowych zasad Ustawy 2.0. Jak się do niej przygotować? Na co zwrócić uwagę przy ewaluacji własnych działań? Między innymi na te pytania odpowiedzą Justyna Małkuch-Świtalska i Mariusz Kusion, prowadzący pierwsze z czerwcowych webinariów PolDoc. Odbędzie się w czwartek, 17 czerwca, w godzinach 17:00 – 18:00.

Kolejna propozycja to warsztaty „Grasz o staż” prowadzone przez Joannę Muchę. Pozwolą one młodym naukowcom zaplanować działania związane z planowaniem stażu i pozyskiwaniem funduszy na utrzymanie w wybranym ośrodku naukowym. W czasie szkolenia uczestnicy poszerzą swoje umiejętności dotyczące możliwości poszukiwania ofert stypendialnych. Dowiedzą się też, czy warto starać się o wyjazdy poza swoją placówkę naukową i dlaczego. Webinarium odbędzie się w poniedziałek, 21 czerwca, w godzinach 17:00 – 19:00.

Ostatnie z przedwakacyjnych spotkań dotyczyć będzie otwartych zasobów w Multidyscyplinarnym Repozytorium Cyfrowym. Gromadzi ono zdigitalizowane materiały archiwalne, publikacje naukowe, dokumentację badań oraz piśmiennicze dziedzictwo kulturowe, wyselekcjonowane ze zbiorów polskich instytutów naukowych tworzących Konsorcjum Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych. Szkolenie ma na celu przedstawienie zasobów Instytutu Dendrologii PAN i na ich przykładzie sposobów przeszukiwania i wykorzystania zdigitalizowanych zbiorów, zdeponowanych w repozytorium. Webinarium, prowadzone przez Agatę Brodacz i Annę Jasińską, zaplanowano na czwartek, 24 czerwca, w godz. 15:00 – 16:00.

Zapisy na webinaria prowadzone są wyjątkowo drogą mailową na adres: szkolenia@poldoc.pl. Szczegóły na stronie internetowej PolDoc.

Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów „PolDoc” jest pierwszą ogólnopolską organizacją pozarządową zajmującą się wsparciem młodych naukowców w ich rozwoju zawodowym w sektorze zarówno publicznym, jak i prywatnym, bez względu na dyscyplinę naukową. Prowadzi działalność szkoleniową, doradczą i informacyjną online oraz w pięciu ośrodkach regionalnych: Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Warszawie i Łodzi. Współpracując z trenerami nauki, szkoli m. in. z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego, komunikacji, transferu technologii i innowacji, zarządzania, pozyskiwania dofinansowań.

Od 2011 roku aktywnie wspiera rozwój karier młodych naukowców w Polsce i za granicą. Współpracuje zarówno z instytucjami krajowymi (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE) i uczelniami, jak i instytucjami regionalnymi: urzędami marszałkowskimi, parkami technologicznymi, klastrami czy inkubatorami przedsiębiorczości. Promuje działalność środowisk doktoranckich oraz kół naukowych.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)