Aktualności
Konferencje
02 Września
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-09-02

Przyszłość szkolnictwa wyższego

W czwartek, 15 września, w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego rozpocznie się dwudniowa konferencja „Przyszłość szkolnictwa wyższego” organizowana pod patronatem przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Arkadiusza Mężyka. 

Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej i będzie transmitowana online. Uczestnikami wydarzenia będą rektorzy uczelni publicznych i niepublicznych, przedstawiciele krajowych instytucji związanych ze szkolnictwem wyższym i nauką oraz reprezentanci akademickich instytucji zagranicznych.

O przyszłości szkolnictwa wyższego na świecie będą mówić: dr Allan E. Goodman (dyrektor generalny Institute of International Education IIE), prof. dr Taras Finikov (prezes Międzynarodowej Fundacji Badań nad Polityką Edukacyjną), prof. Gretchen Edwalds-Gilbert (wiceprezydent Scripps College – Claremont Colleges) i prof. Joanna Regulska (prorektor University of California, Davis).

W trakcie konferencji zaplanowano osiem paneli dyskusyjnych:

  • Nowe kierunki i metody oraz nowe role uczestników procesu dydaktycznego (aspekty metodologiczne, metodyczne, cyfrowe, biotechnologiczne i inne przyszłości szkolnictwa wyższego;
  • Perspektywy rozwoju nauki, sposoby pożądanego wzmożenia i racjonalizacji aktywności badawczej uczelni (aspekty naukowe przyszłości szkolnictwa wyższego);
  • Zaangażowanie społeczne uczelni i ich trzecia misja (aspekty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne przyszłości szkolnictwa wyższego, w tym wspieranie życia studenckiego, rozwój zawodowy kadry akademickiej, praca z absolwentami, współdziałanie z bliższym i dalszym otoczeniem oraz z całą gospodarką, uczelnie jako środowiskowe huby doskonałości;
  • Polskie uczelnie i instytuty badawcze w środowisku międzynarodowym – stan obecny i niezbędny postęp w tym zakresie (aspekty międzynarodowe przyszłości polskiego szkolnictwa wyższego i nauki;
  • Przyszłość państwowych uczelni ogólnouniwersyteckich;
  • Przyszłość innych państwowych uczelni akademickich;
  • Przyszłość niepublicznych uczelni akademickich;
  • Przyszłość publicznych i niepublicznych uczelni zawodowych.

Transmisja online będzie dostępna pod linkiem: https://konferencjapue.ka.edu.pl/transmisja-obrad. Szczegółowe informacje, w tym program, na stronie: https://konferencjapue.ka.edu.pl/.

Organizatorami konferencji są: Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej Polskiej Unii Edukacyjnej oraz Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)