Aktualności
Konferencje
03 Kwietnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2023-04-03

RDN organizuje w Katowicach szkolenie z zakresu postępowań awansowych

Drugie już szkolenie dotyczące tematyki postępowań awansowych organizuje Rada Doskonałości Naukowej. Odbędzie się 15 maja na Wydziale Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach-Ligocie. Planowana jest także transmisja online.

Pierwsze szkolenie, które zorganizowano w połowie marca na Uniwersytecie Warszawskim, spotkało się z dużym zainteresowaniem środowiska akademickiego. Poruszano kwestie procedur w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora, zmian w przepisach dotyczących postępowań o awans naukowy oraz regulaminów podmiotów doktoryzujących i habilitujących, jak również orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach nadawania stopni naukowych i tytułu profesora.

Mając na względzie zainteresowanie poruszaną tematyką, a także zidentyfikowaną potrzebę kontynuowania dyskusji na temat postępowań awansowych, wymiany doświadczeń, w tym dalsze omawianie aspektów prawno-proceduralnych oraz dobrych praktyk związanych z ubieganiem się o nadanie stopni doktora i doktora habilitowanego oraz tytułu profesora, zapraszam na kolejne spotkanie – zachęca prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej.

Podczas konferencji zatytułowanej „Postępowania awansowe w świetle dotychczasowych doświadczeń. Praktyka organów I i II instancji – w czym tkwią problemy?” zostaną również omówione przyczyny stanowiące podstawę odwołań w postępowaniach awansowych, skutkujących uchyleniem decyzji organów nadających stopnie naukowe.

Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do podmiotów prowadzących postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego, jak również do podmiotów, które uzyskały uprawnienia do prowadzenia powyższych postępowań po raz pierwszy w wyniku ewaluacji działalności naukowej. Odbędzie się 15 maja w godz. 10:30–16:00 w Auli im. prof. W. Zahorskiego (Aula A-3) na Wydziale Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach-Ligocie (ul. Medyków 18).

Lista osób (wraz z ich adresami mailowymi), które zechcą uczestniczyć w szkoleniu w formie stacjonarnej, powinna zostać przekazana przez rektorów uczelni oraz dyrektorów instytutów na adres mailowy: konferencjardn@sum.edu.pl do 25 kwietnia. Osoby, które nie będą miały możliwości przyjazdu do Katowic, mogą uczestniczyć w formie online, oglądając transmisję z jego przebiegu, a zatem bez możliwości aktywnego uczestniczenia w dyskusji (transmisja wydarzenia).

MK

Program szkolenia

Dyskusja (0 komentarzy)