Aktualności
Konferencje
05 Września
Opublikowano: 2022-09-05

Rola bibliotek i działów nauki w cyfrowej transformacji uczelni

Jak radzą sobie biblioteki i działy nauki wiodących polskich szkół wyższych w świetle dynamicznie postępującej cyfryzacji i stale rosnących oczekiwań kluczowych interesariuszy uczelni? Jakie wyzwania w zakresie efektywnego zarządzania informacją naukową ujawnił proces przygotowania do niedawno zakończonej ewaluacji działalności naukowej? Odpowiedzi na te i inne pytania związane z rolą bibliotek i działów nauki w cyfrowej transformacji uczelni padną podczas konferencji organizowanej 18 października przez PCG Academia i Uniwersytet Warszawski.

Efektywne zarządzanie informacją naukową ma kluczowe znaczenie dla sukcesu uczelni w działaniach związanych z ewaluacją i promocją nauki, oceną pracy naukowców czy w pozyskiwaniu grantów badawczych. Obowiązek gromadzenia i przetwarzania ogromnych zbiorów danych naukowych spoczywa na uczelnianych bibliotekach i działach nauki, ale nie zawsze idzie w parze z odpowiednim wsparciem finansowym i organizacyjnym ze strony władz uczelni. 

O roli bibliotek i działów nauki w cyfrowej transformacji uczelni będzie mowa w trakcie konferencji organizowanej wspólnie przez PCG Academia i Uniwersytet Warszawski, przy wsparciu wydawnictwa Wolters Kluwer. Wydarzenie odbędzie się 18 października w nowo otwartym budynku UW przy ul. Dobrej 44 w Warszawie. 

Konferencję rozpocznie wystąpienie przedstawicieli Ośrodka Przetwarzania Informacji: Małgorzaty Paszkowskiej i Marka Michajłowicza, którzy opowiedzą o interoperacyjności danych w systemach zarządzania nauką na uczelniach z narzędziami na poziomie krajowym, czyli POL-on i PBN. Następnie odbędzie się panel dyskusyjny poświęcony wyzwaniom związanym z cyfrową transformacją bibliotek i działów nauki, do którego zaproszono elitę polskich bibliotekarzy, informatologów, badaczy i uczelnianych menedżerów, a wśród nich: Annę Wołodko (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie), dr Annę Wałek (Biblioteka Politechniki Gdańskiej), dr Leszka Szafrańskiego (Biblioteka Jagiellońska Uniwersytetu Jagiellońskiego), oraz Błażeja Fereta (Centrum Danych i Analiz Strategicznych, Politechnika Łódzka). Panel poprowadzi ekspert merytoryczny PCG Academia dr Jolanta Buczek. 

Konferencję zakończy spotkanie Grupy Użytkowników Repozytorium Naukowego DSpace, wykorzystywanego przez kilkadziesiąt polskich uniwersytetów i politechnik. Specjalnym gościem tej części wydarzenia będzie Michele Mennielli, reprezentujący LYRASIS – amerykańskie konsorcjum akademickie odpowiadające za rozwój i utrzymanie platformy DSpace. Podczas spotkania omówione zostaną globalne doświadczenia uczelni przeprowadzających migrację do najnowszej wersji DSpace 7. Pokazane zostaną też pierwsze przykłady wdrożeń DSpace 7 w polskich szkołach wyższych. 

Podczas konferencji organizatorzy przewidzieli liczne możliwości networkingu, wymiany dobrych praktyk i organizacji spotkań w mniejszych grupach.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Rejestracja na wydarzenie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronieWszelkich informacji na temat konferencji udziela Biuro Projektu pod numerem telefonu +48 669 917 029 lub pod adresem e-mail: info@pcgacademia.pl.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)