Aktualności
Konferencje
25 Października
Źródło: www.uksw.edu.pl
Opublikowano: 2019-10-25

Rola uczelni katolickich we współczesnym świecie

Rola uczelni katolickich we współczesnym świecie – to tytuł międzynarodowej konferencji odbywającej się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To jeden z punktów programu obchodów 20-lecia UKSW.

Patronat nad wydarzeniem objęli minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Dyskusja na temat  roli uczelni kościelnych czy katolickich ważna jest przede wszystkim w kontekście przyszłości. 20-lecie UKSW staje się dobrą okazją do refleksji nad zaprezentowanym tematem i cieszę się, że mogą w niej brać udział nie tylko profesorowie, ale również studenci (…) Warszawa jest dobrym miejscem do pokazania na mapie Europy historii współpracy i troski o uczelnie katolickie i wydziały teologiczne w okresie powojennym (…) szczególnie po roku 1954, kiedy wydziały teologiczne Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego zostały usunięte i powstała Akademia Teologii Katolickiej – podkreślił kard. Kazimierz Nycz w wystąpieniu otwierającym konferencję.

Przybyłych gości i prelegentów powitał ks. prof. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW w Warszawie.

– Wyjątkowość naszego spotkania polega na tym, że jest to konferencja naukowa wpisująca się w obchody 20-lecia uniwersytetu, którego tradycja sięga najstarszych korzeni akademickich (…) Podczas tego wydarzenia pragniemy pokazać, jakie miejsce na mapie uniwersytetów zajmujemy, to co nas z nimi łączy i to, co jest specyficzne dla naszej uczelni – zaznaczył rektor.

Prof. Michał Kleiber, rozpoczynając pierwszą sesję konferencji, zaprezentował temat związany z rolą nauki i uczelni wyższych we współczesnym świecie, wspominając m.in. o zaangażowaniu studentów w życie publiczne.

Zadaniem uniwersytetu, zwłaszcza katolickiego, jest widzenie świata we wszystkich jego przejawach, oraz przekazywanie wiedzy i takich umiejętności, które przygotują młode pokolenie do skutecznego zaangażowania się w stworzenie środowiska lepszego cywilizacyjnie i moralnie – zaznaczył w swoim wystąpieniu ks. prof. Wojciech Góralski.

Mówiąc o UKSW jako nowoczesnym uniwersytecie przyszłości, ks. prof. Dziekoński wymienił przedsięwzięcia, dzięki którym UKSW, działając na fundamencie wartości etycznych ważnych dla uczelni katolickich, buduje swój potencjał. Wśród nich znalazło się powstanie Wydziału Medycznego, powołanie Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii oraz budowa trzeciego kampusu w Dziekanowie Leśnym – Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego.

Podczas wydarzenia obecni są przedstawiciele instytucji zagranicznych: o. prof. dr hab. Dariusz Kowalczyk SJ – dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, arcybiskup Jan Babjak SJ – arcybiskup Słowackiej Cerkwi Greckokatolickiej, ks. prof. dr hab. Bogdan Prach – rektor Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie oraz prof. Vaja Vardidze – rektor Uniwersytetu Katolickiego Sulkhan Saba Orbeliani w Tbilisi w Gruzji.

O roli Papieskich Wydziałów Teologicznych we współczesnym świecie opowiedział o. dr Marek Kotyński CSSR z Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie z Collegium Joanneum. Ostatnia część konferencji poświęcona jest panelowi dyskusyjnemu, w którym uczestniczą: biskup Ignacy Dec – rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu w latach 1992–2004, ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak – rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek – rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1998–2004.

Konferencję zakończy wyjątkowy występ indiańskich zespołów muzycznych pochodzących z dwóch wiosek misyjnych w Boliwii.

źródło: UKSW

Dyskusja (0 komentarzy)