Aktualności
Konferencje
17 Września
Caspar David Friedrich, Mnich nad morzem, 1808-1810
Opublikowano: 2018-09-17

Romantyzm i jego interpretacje jako preludium do nowoczesności

27 i 28 września w lubelskiej Galerii Labirynt odbędzie się konferencja naukowa poświęcona różnym przejawom ruchu romantycznego.

Celem konferencji „Romantyzm i jego interpretacje jako preludium do nowoczesności” jest próba zogniskowania perspektyw odmiennych, lecz pokrewnych dyscyplin badawczych na przykładzie rozmaitych przejawów ruchu romantycznego w Europie i Ameryce, którego trwanie określano bardzo niejednoznacznie, od lat 70-tych XVIII stulecia aż po przełom XIX i XX wieku (wczesny modernizm, tzw. neoromantyzm). Tak sformułowane zagadnienie mieści w sobie, jak się wydaje, całą wiązkę tematów, które były przedmiotem zażartych kontrowersji: gdzie należy sytuować początki nowoczesności – w epoce przełomu oświeceniowo-romantycznego? Czy romantyzm, jako epoka rewolucji w każdej niemal dziedzinie życia kultury i historii, zapoczątkowuje nowoczesność? A może wprost przeciwnie, romantyzm, zważywszy na koncepcje historiozoficzne niektórych wybitnych przedstawicieli tej epoki, byłby ostatnią próbą przeciwstawienia się fali nowoczesności?

Drugi repertuar zagadnień odnosi się do problemu interpretacji epoki romantycznej. Pominąwszy leksykalne spory i terminologiczno-etymologiczne ustalenia, sięgające co najmniej czasów Saint-Beuve’a, Heinego, Heyma czy Lovejoya, organizatorzy chcą postawić pytanie o przekształcenia modelu interpretacji ruchu romantycznego – w jaki sposób interpretacje te i ich przemiany odsłaniają nie tylko odmienne aspekty romantyzmu, zasugerowane m.in. odmiennymi propozycjami metodologicznymi, lecz także ujawniają niewidzialną, aczkolwiek nieuniknioną siłę „grawitacji” wydłużonej perspektywy historycznej – jaki wpływ na interpretacje romantyzmu miał (i nadal posiada) „destabilizujący” potencjał nowoczesności? Czy w interpretacjach kultury romantycznej możemy dostrzec określone tradycje, ciągłości w rozumieniu fenomenu romantyzmu, i gdzie następują zerwania – dla przykładu: jaka droga dzieli interpretacje Waltera Benjamina i Manfreda Franka, H. G. Schenka i Jaspera Christensena?

Znaczenie powyżej zarysowanych kwestii zostanie pokazane na tle interpretacji wybranych przykładów dzieł sztuki, poezji, literatury, dzieł naukowych, które mogłyby stać się nie tylko symptomem przemian w rozumieniu romantyzmu, lecz także swoiście wybranymi exempla nowoczesnej wrażliwości, której jednym ze źródeł romantyzm jest z całą pewnością. Wśród prelegentów konferencji są: Marta Leśniakowska (Instytut Sztuki PAN), Lech Trzcionkowski (Instytut Religioznawstwa UJ), Piotr Juszkiewicz (Instytut Historii Sztuki UAM), Jacek Jaźwierski (Instytut Sztuk Pięknych UJK), Łukasz Kiepuszewski (Instytut Historii Sztuki UAM), Michał Haake (Instytut Historii Sztuki UAM), Aleksandra Skrabek (Galeria Labirynt), Katarzyna Weinper (Biblioteka Politechniki Lubelskiej), Magdalena Kunińska (Instytut Historii Sztuki UJ), Marcin Pastwa (Instytut Historii Sztuki KUL), Ryszard Kasperowicz (Instytut Historii Sztuki UW).

Wstęp na konferencję jest wolny.

MK

(Źródło: Galeria Labirynt)

Szczegółowy program

Dyskusja (0 komentarzy)