Aktualności
Konferencje
04 Stycznia
Opublikowano: 2024-01-04

Ruszyła rejestracja na „Szeroki Horyzont”

W dniach 29–30 stycznia Krajowy Punkt Kontaktowy NCBR organizuje wraz z Komisją Europejską największą w Polsce konferencję poświęconą programowi Horyzont Europa. „Szeroki Horyzont” to dwa dni wypełnione najnowszymi informacjami, omówienie otwartych i zbliżających się konkursów, warsztaty i spotkania. Na wydarzenie można się już rejestrować.

Horyzont Europa to największy w historii Unii Europejskiej program wspierający badania naukowe i innowacje. Jego budżet na lata 2021–2027 to ponad 95 mld euro. Jak informowaliśmy kilka dni temu, umowy grantowe opiewające na 434,04 mln euro realizuje w tej chwili 466 polskich podmiotów (to 1,63% środków przyznanych państwom członkowskim UE). W 102 spośród 891 projektów Polacy pełnią rolę koordynatorów. Ponad połowę polskich środków z Horyzontu Europa (54,3%) zgarnął jak dotąd sektor nauki. Kwota blisko 235,97 mln euro stanowi 0,74% wydatkowanego już budżetu całego programu. W podziale tej sumy uczestniczą 153 instytucje (80 koordynacji).

W dniach 29–30 stycznia w hotelu Marriott w Warszawie odbędzie się największa w Polsce konferencja poświęcona programowi Horyzont Europa. Wydarzenie adresowane jest do firm, instytucji naukowych i badawczych, administracji publicznej, organizacji międzynarodowych oraz sektora trzeciego.

Pierwszego dnia przedstawiciele Komisji Europejskiej omówią tematy związane z budową konsorcjów, pisaniem wniosków, dobrych praktyk związanych z prawami własności intelektualnej czy realizacją przyznanych już grantów. Głównym punktem będzie dyskusja na temat wyzwań, jakie stoją przed polskimi podmiotami biorącymi udział w Horyzoncie Europa. Poza gośćmi z KE udział w niej wezmą przedstawiciele polskiego środowiska, beneficjentów oraz beneficjentek i ewaluatorów oraz ewaluatorek projektów HE.

Drugi dzień rozpocznie się od dyskusji pt. „Horyzont AI” z udziałem zaproszonych gości, praktyków i ekspertów w temacie sztucznej inteligencji. W dalszej części przedstawiona zostanie oferta Horyzontu Europa na 2024 rok. We wtorek odbędą się też tzw. sesje tematyczne. W sumie przygotowanych zostało ponad 20 różnych sesji związanych z poszczególnymi obszarami tematycznymi i aspektami uczestnictwa w HE.

W trakcie trwania konferencji czynne będą ponadto stoiska, na których zaprezentowana zostanie oferta uzupełniająca dla działań realizowanych w programie Horyzont Europa.

Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Szczegóły na stronie internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego NCBR.

MK

„Szeroki Horyzont” – program 

Dyskusja (0 komentarzy)