Aktualności
Konferencje
28 Kwietnia
Opublikowano: 2021-04-28

Rzeczywiste granice e-zdrowia: kwestie etyczne, prawne i technologiczne

Zagadnienia obejmujące etyczne, prawne i technologiczne granice dotyczące e-zdrowia będą tematem sympozjum naukowego organizowanego w ramach projektu REINITIALISE. Spotkanie odbędzie się w czwartek 29 kwietnia.

Technologie cyfrowe oraz informacyjno-komunikacyjne oparte na sztucznej inteligencji mają ogromny wpływ na wiele dziedzin naszego życia, w tym również w obszarze zdrowia. Stwarzają nowe możliwości, ale niosą ze sobą również zagrożenia i wyzwania, takie jak ryzyko naruszania zasad etycznych i praw człowieka (np. prawa do prywatności, własności danych itp.). Wyzwaniom tym można odpowiednio stawić czoła przyjmując podejście, w którym technologie projektuje się z poszanowaniem praw podstawowych. Z wyzwaniem tym spróbują się zmierzyć naukowcy w ramach sympozjum „The actual boundaries of e-health: ethical, legal and technological issues”, które odbędzie się w czwartek 29 kwietnia o godzinie 9:00.

Zaplanowano trzy sesje naukowe. W pierwszej (porannej) zaproszeni naukowcy dyskutować będą m in. o tym, czym jest i dlaczego ma znaczenie prawo do godności w e-zdrowiu i jakie informacje medyczne pracowników powinny być dostępne (i czy w ogóle) dla pracodawcy w ramach ładu korporacyjnego.

Druga (popołudniowa sesja) dotyczyć będzie przede wszystkim wpływu mediów społecznościowych na nasze zdrowie oraz sposobów wykorzystania mediów cyfrowych do promowania zdrowego stylu życia (w tym nawyków żywieniowych). Poruszane będą problemy zagrożeń w cyberprzestrzeni. Te ostatnie dotyczą głównie trzech obszarów opieki zdrowotnej: szpitalnych systemów informatycznych, gdzie potencjalny atak może sparaliżować szpital; baz danych, w których atak może doprowadzić do wycieku poufnych informacji: specjalistycznych urządzeń, takich jak rozruszniki serca i urządzenia do monitorowania poziomu glukozy we krwi, które można łatwo zhakować.

Zaplanowano również trzecią (wieczorną sesję), przeznaczoną wyłącznie dla początkujących naukowców, którzy będą mieli możliwość przedstawienia swoich aktualnych zainteresowań badawczych i planowanych bądź realizowanych działań w formie maksymalnie 3-minutowej prezentacji.

W sympozjum wezmą udział naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu w Maceracie (Włochy), Uniwersytetu w Leuven (Belgia) oraz Uniwersytetu Karoliny Północnej (USA). Spotkanie ma charakter otwarty i odbędzie się za pośrednictwem platformy MS Teams. Link do spotkania można uzyskać poprzez wysłanie zgłoszenia pod adres: cwm@umcs.pl. Wszystkie prezentacje odbywać się będą w języku angielskim.

Sympozjum organizowane jest w ramach projektu REINITIALISE finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Jego celem jest podniesienie poziomu doskonałości naukowej oraz rozszerzenie możliwości projektowania i zakresu wykorzystywania technologii cyfrowych w sektorze zdrowia.

MK, źródło: UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)