Aktualności
Konferencje
28 Stycznia
Opublikowano: 2020-01-28

Science Beyond Disciplines – Pomiędzy Naukami

Blisko 150 młodych naukowców z kilkunastu europejskich ośrodków uniwersyteckich wzięło udział w ósmej edycji konferencji „Science Beyond Disciplines – Pomiędzy Naukami”, która odbyła się w Chorzowie.

Konferencję organizuje co roku Uczelniana Rada Samorządu Doktoranckiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Celem jest stworzenie przestrzeni dla interdyscyplinarnego dialogu, sprzyjającego integracji środowiska młodych badaczy. Dialogu, który poprzez wymianę doświadczeń naukowców doskonalących się w różnych obszarach wiedzy (przede wszystkim chemii, biologii i fizyce), prowadzi do poszerzenia horyzontu postrzegania podejmowanej tematyki badawczej. Wydarzenie adresowane jest do studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki, którzy kierują się w swoim życiu przesłaniem Richarda P. Feynmana: What do I advise? Forget it all. Don’t be afraid. Do what you get the most pleasure from. Is it to build a cloud chamber? Then go on doing things like that. Develop your talents wherever they may lead. Damn the torpedoes – full speed ahead! If you have any talent or any occupation that delights you, do it, and do it to the hilt. 

W tym roku do Chorzowa przyjechało blisko 150 młodych naukowców z kilkunastu europejskich ośrodków uniwersyteckich, m.in. Uniwersytetu w Manchesterze, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego czy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Poza możliwością przedstawienia wyników badań własnych w postaci prezentacji ustnych i posterowych, uczestnicy konferencji wysłuchali trzech wykładów plenarnych wygłoszonych przez bardziej doświadczonych naukowców: prof. Christophera Hardacre’a z Uniwersytetu w Manchesterze (wykład pt. „Plasma Activated Heterogeneous Catalysis For Gaz Phase Reactions”), prof. Wiesława Gruszeckiego (wykład pt. „Ligth emission from a leaf”) oraz dr. Sergeya Yantsunenko reprezentującego firmę Novismo (referat pt. „Pragmatic innovation – effective development of new products and processes”). Warto również dodać, że ważnym uzupełnieniem konferencji był warsztat poświęcony Współczesnej Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ), przeprowadzony przez ostatniego z wymienionych prelegentów – dr. Yantsunenko.

Ostatnim akcentem było wręczenie nagród autorom komunikatów ustnych i posterów, które – w opinii Komitetu Naukowego – prezentowały najwyższy poziom merytoryczny. Wśród nagrodzonych za najlepszy komunikat znaleźli się: mgr Andrzej Dzienia (Uniwersytet Śląski w Katowicach), mgr Adriana Szutt (Uniwersytet Opolski) oraz mgr Karolina Bujak (Uniwersytet Śląski w Katowicach), natomiast na miano najlepszej prezentacji posterowej zasłużyły prace Karthika Kappalakandy Valapil (Instytut Chemii Fizycznej PAN) oraz Natalii Charczuk (Uniwersytet Wrocławski).

Patronat honorowy i merytoryczny nad konferencją „Science Beyond Disciplines”, która po raz pierwszy w swej historii miała charakter międzynarodowy, sprawowali: Institute for Photonics and Nanotechnologies należący do National Research Council of Italy (CNR), Katowicki Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Katowicki Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego oraz Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Patronem medialnym był miesięcznik „Forum Akademickie”.

Kolejna międzynarodowa edycja konferencji będzie miała miejsce już we wrześniu 2020 roku, zaś wszelkie informacje dotyczące samego wydarzenia pojawiać się będą na oficjalnej stronie internetowej: www.pomiedzynaukami.us.edu.pl.

Alicja Menżyk, Łukasz Pieszczek

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)